Wpływ relacji człowieka i przyrody na obraz miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ relacji człowieka i przyrody na obraz miasta

Abstrakt

Wzajemne relacje zachodzące między człowiekiem a otaczającym go światem przyrody są jednym z czynników odgrywających rolę w procesie powstawania miast. Zrozumienie obrazu miasta w kolejnych epokach możliwe jest dzięki przyjrzeniu się tym stosunkom w kontekście filozoficznym, etycznym i socjologicznym obowiązujących w danym czasie. Przez większość czasu nadrzędnym czynnikiem warunkującym zależność natura-miasto było zakorzenione w filozofii arystotelejskiej oraz tradycji judeochrześcijańskiej przekonanie o wyższości człowieka nad światem. Jednak na wraz z rozwojem urbanizacji oraz wzrostem świadomości ekologicznej myślenie o roli zieleni w przestrzeni ewoluuje, a odzwierciedleniem tego jest zmieniający się obraz miast. W artykule podjęto próbę opisania tych zjawisk na podstawie literatury.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Architektura strony 66 - 71
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
KOŁODZIEJ A.: Wpływ relacji człowieka i przyrody na obraz miasta// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Architektura/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.66-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi