Wpływ specyficznych właściwości czynnych systemów wodociągowych w Polsce na metodykę pomiarów terenowych i interpretacje ich wyników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ specyficznych właściwości czynnych systemów wodociągowych w Polsce na metodykę pomiarów terenowych i interpretacje ich wyników

Abstrakt

W opracowaniu scharakteryzowano trzy następujące cechy: 1) przewymiarowanie sieci wodociągowej, 2) pozorną chropowatość przewodów z odłożonymi osadami, 3) pulsację ciśnienia w układzie wodociągowym. Następnie wskazano na utrudnienia jakie one powodują w przygotowaniu pomiarów, ich przeprowadzeniu, a niekiedy interpretacji uzyskanych wyników. W efekcie dowiedziono, że normalne warunki eksploatacji nie pozwalają na bezpośrednie pomiary parametrów hydraulicznych, które są niezbędne do tarowania KMP. Konieczne jest przeprowadzenie pomiarów wstępnych, a następnie na podstawie ich wyników opracowanie kompleksowego programu badań terenowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Praktyczne aspekty tworzenia Komputerowego Modelu Przepływu i jego wykorzystania w przedsiębiorstwach wodociągowych celem poprawy ich funkcjonalności strony 1 - 12
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Wpływ specyficznych właściwości czynnych systemów wodociągowych w Polsce na metodykę pomiarów terenowych i interpretacje ich wyników// Praktyczne aspekty tworzenia Komputerowego Modelu Przepływu i jego wykorzystania w przedsiębiorstwach wodociągowych celem poprawy ich funkcjonalności/ Gdańsk: , 2017, s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi