Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych

Abstrakt

Próbki kompozytów warstwowych winyloestroych zbrojonych włóknami aramidowymi i szklanymi w stanie suchym i po nasyceniu wodą poddano obciążeniom udarowym spadającym ciężarem. Porównano dynamiczne charakterystyki siły oddziaływania bijaka i odkształcenia próbek w funkcji czasu jak też wykresy pochłoniętej energii dla dwóch form zbrojenia: z 10 warstw tkaniny hybrydowej aramidowo-szklanej oraz z 10 warstw na przemian ułożonych tkanin jednorodnych: aramidowej i szklanej. Uzyskano informację o wpływie zaabsorbowanej wody na próg inicjacji zniszczeń udarowych i ilość energii zaabsorbowanej przez materiał w stanie suchym i mokrym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 81 - 85,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Guillaumat L.: Wpływ środowiska wody na dynamiczne charakterystyki absorpcji energii udaru w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.81-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi