Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury

Abstrakt

Nauczanie projektowania architektonicznego, a szczególnie jego nauczanie początkowe, najbliższe wydaje się być wychowaniu za pomocą estetyki w jedności ducha. Przedmiotem wychowania estetycznego jest po pierwsze kształcenie zmysłu estetycznego i estetycznego doznania, po drugie wychowanie ucznia do twórczości. Jednak najistotniejszym warunkiem nauczania projektowania jest zniesienie dwoistości nauczyciela i ucznia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archivolta strony 89 - 91,
ISSN: 1506-5928
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Błażko A., Skrzypek-Łachińska M.: Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury// Archivolta. -., nr. 4(16) (2002), s.89-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi