Wtórny rozwój bakterii heterotroficznych w wodzie wodociągowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wtórny rozwój bakterii heterotroficznych w wodzie wodociągowej

Abstrakt

Bezpieczne dostarczenie wody poprzez system dystrybucji bez pogorszenia jej jakości jest aktualnym wyzwaniem dla technologów, wymagającym nowych rozwiązań. W tym aspekcie istotnie ważną cechą wody jest biologiczna stabilność utożsamiana z zachowaniem na niezmienionym poziomie jej właściwości mikrobiologicznych. W wodzie niestabilnej biologicznie zachodzi wtórny wzrost różnorodnych mikroorganizmów, któremu to zjawisku często towarzyszą niekorzystne zmiany cech fizycznych (np. mętność, zapach, smak, barwa) oraz cech chemicznych (np. wzrost stężenia żelaza, manganu, azotynów, azotanów). W pracy opisano przyczyny, skutki oraz metody zapobiegania wtórnemu wzrostowi mikroorganizmów w sieci wodociągowej, a także przedstawiono wyniki badań bakteriologicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia powierzchniowego i dwóch ujęć podziemnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Inżynieria Ekologiczna: materiały, Gdańsk, 7 września 2009, strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sokołowska A., Olańczuk-Neyman K.: Wtórny rozwój bakterii heterotroficznych w wodzie wodociągowej// Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Inżynieria Ekologiczna: materiały, Gdańsk, 7 września 2009,/ ed. ed. Hanna Obarska-Pempkowiak, Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Gdańsk: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi