Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu

Abstrakt

W pracy przedstawiono różne zagadnienia związane z uderzeniem pojazdu w dźwigar wiaduktu. Omówiono wybór modelu obliczeniowego, na podstawie porównania wyników dla modelu dźwigara zespolonego, modelu dźwigara stalowego oraz modelu wiaduktu. Następnie opisano model dźwigara zespolonego zastosowany w analizie MES oraz metodę wyznaczania współczynników tłumienia Rayleigha. Symulację numeryczną uderzenia dźwigara wiaduktu przez koparkę wykonano za pomocą programu Abaqus. W analizie dynamicznej uwzględniono geometryczną nieliniowość, plastyczność, kontakt między pojazdem i dźwigarem. Ponadto dokonano identyfikacji prędkości koparki oraz zdefiniowano tłumienie Rayleigha. Dla modelu dźwigara zespolonego zbadano stan naprężeń oraz plastycznych odkształceń, powstały na skutek uderzenia.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
AKTUALNE BADANIA I ANALIZY Z INŻYNIERII LĄDOWEJ : Prace naukowe doktorantów strony 425 - 432
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz K.: Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu// AKTUALNE BADANIA I ANALIZY Z INŻYNIERII LĄDOWEJ : Prace naukowe doktorantów/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s.425-432
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi