Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w wyższej uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w wyższej uczelni

Abstrakt

W artykule przedstawiono miejsce wyższej uczelni w społeczeństwie wiedzy. Dokonano charakterystyki czynników wpływających na popyt i podaż usług edukacyjnych. Przedstawiono wiedzę jako zasadniczy zasób wyższej uczelni, decydujący o jej pozycji konkurencyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą : wybrane problemy strony 29 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w wyższej uczelni// Zarządzanie wiedzą : wybrane problemy/ ed. K. Leja Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2003, s.29-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi