Wybrane aspekty związane z zastosowaniem równania Manninga dla potrzeb szacowania ilości ścieków sanitarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty związane z zastosowaniem równania Manninga dla potrzeb szacowania ilości ścieków sanitarnych

Abstrakt

Prawidłowe oszacowanie ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych z danej jednostki administracyjnej jest niezmiernie istotnym zagadnieniem. Odgrywa ono znaczącą rolę zarówno z punktu widzenia poprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, jak i ma swoje przełożenie także na inne zagadnienia, m.in. natury sanitarnej, technicznej, projektowej, ekologicznej, a także kwestie formalno-prawne oraz ekonomiczno-finansowe. Niestety, brak ścisłych uregulowań w kwestii metod określania ilości ścieków stwarza możliwość dość elastycznego podchodzenia do zagadnienia, a tym samym może prowadzić do znaczących zaniedbań, konfliktów między gminami, czy wreszcie błędnych oszacowań, mających bardzo często poważne konsekwencje finansowe. W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z zastosowaniem równania Manninga do potrzeb szacowania ilości ścieków sanitarnych. Metoda ta - choć powszechnie uznawana za niezmiernie prostą i łatwą w aplikacji - przy niewłaściwej interpretacji prowadzi do znaczących błędów w wynikach. Niestety, "życie" dostarcza dowodów, że tego typu błędy zdarzają się w praktyce. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, zarówno osób wykonujących tego typu obliczenia, jak i ich odbiorców, na niektóre nieprawidłowości w praktycznym zastosowaniu równania Manninga do przypadku szacowania ilości ścieków. Nieprawidłowości te mogą w konsekwencji prowadzić do znaczących różnic w wynikach obliczeń, tym samym potwierdzając fakt, że niekiedy "oczywiste" procedury obliczeniowe w praktyce okazują się bardzo wrażliwe na nieprawidłowe założenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 98 - 102,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Wybrane aspekty związane z zastosowaniem równania Manninga dla potrzeb szacowania ilości ścieków sanitarnych// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. nr 3 (2011), s.98-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi