Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowniu dwu-procesowych zadań jednostkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowniu dwu-procesowych zadań jednostkowych

Abstrakt

Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu teorii chromatycznej grafów wszeregowaniu. Koncepcja ta polega na przedstawieniu zbioru zadań w postaci krawędzi tzw. grafu konfliktów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka / Automatics nr 7, strony 105 - 111,
ISSN: 1429-3447
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Giaro K.: Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowniu dwu-procesowych zadań jednostkowych// Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. -Vol. 7., nr. 1/2 (2003), s.105-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi