Wykonanie pomiarów wraz z opracowaniem opinii naukowo-technicznej dotyczącej geometrii rotundy palmiarni wykonanej w ramach zadania: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynku palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykonanie pomiarów wraz z opracowaniem opinii naukowo-technicznej dotyczącej geometrii rotundy palmiarni wykonanej w ramach zadania: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynku palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie"

Abstrakt

Celem opracowania jest wykonanie skanu laserowego konstrukcji rotundy palmiarni realizowanej w ramach zadania „Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynku palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie”, ocena zgodności geometrii konstrukcji z dokumentacją projektową oraz wydanie opinii nt dalszego postępowania z konstrukcją. Zakres opracowania obejmuje: 1) analizę dokumentacji obiektu; 2) oględziny konstrukcji; 3) wykonanie skanu laserowego TLS konstrukcji; 4) wykonanie pomiarów fotogrametrycznych bliskiego zasięgu z bezzałogowego statku powietrznego; 5) wykonanie geometryzacji konstrukcji rotundy; 6) weryfikację rzeczywistej geometrii obiektu w odniesieniu do geometrii projektowanej wraz z analizą reprezentatywnych stref szklenia; 7) podsumowanie i wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi