Wykorzystanie efektów magnetoakustycznych dla oceny stanów próbek ze stali 13HMF eksploatowanych i poddanych procesowi pełzania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie efektów magnetoakustycznych dla oceny stanów próbek ze stali 13HMF eksploatowanych i poddanych procesowi pełzania

Abstrakt

Wyniki badań przedstawione w artykule stanowią fragment realizowanego programu badawczego mającego na celu zastosowanie nowych, nieniszczących technik diagnozowania zmian stanu mikrostruktury stali 13HMF. Wyniki pomiarów oraz analizy numerycznej sygnału emisji magnetoakustycznej (EMA) wskazują na możliwość wykorzystania zjawisk magnetoakustycznych do oceny stanu materiału o różnym stopniu degradacji. Obwiednie sygnału EMA dla próbek eksploatowanych i poddanych pełzaniu w laboratorium mają kształt istotnie odmienny. Dodatkowych możliwości oceny stanu daje odpowiednia analiza progowa impulsów sygnału EMA. Zmiany pola koercji zbadanych próbek są zauważalne i potencjalnie użyteczne, ale - zdaniem autorów - badanie właściwości pętli histerezy nie może być stosowane jako metoda badań nieniszczących.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 7 - 10,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kowalewski Z.: Wykorzystanie efektów magnetoakustycznych dla oceny stanów próbek ze stali 13HMF eksploatowanych i poddanych procesowi pełzania// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. z. 18 (2008), s.7-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi