Wykorzystanie modeli cmm i spice w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie modeli cmm i spice w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

Abstrakt

w pracy zaprezentowano problematykę planowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu ma 'kluczowe' znaczenie dla zakończenia przedsięwzięcia w założonym czasie i przyjętych środkach (przy określonych standardach jakości). omówiono, więc metody oceny poziomu dojrzałości zespołu a także poddano analizie stosowane podejścia przy doborze składu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 719 - 729,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Orłowski C.: Wykorzystanie modeli cmm i spice w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.719-729
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi