Wykorzystanie narzędzi współpracy on-line w środowisku akademickim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie narzędzi współpracy on-line w środowisku akademickim

Abstrakt

Współpraca on-line to temat coraz częściej poruszany w środowisku naukowym i biznesowym. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych wspomaga komunikację i planowanie eksperymentów, a także podejmowanie decyzji i konsultacje na odległość zarówno przed, jak i na poszczególnych etapach realizacji danego projektu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powinno mieć miejsce także w środowisku akademickim, a studenci powinni mieć możliwość poznania zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod współpracy. Artykuł opisuje przypadki wykorzystania narzędzi współpracy on-line przez wybranych studentów międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 13 strony 162 - 164
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kozłowska E.: Wykorzystanie narzędzi współpracy on-line w środowisku akademickim// ZAGADNIENIA AKTUALNE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 13/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CreativeTime, 2018, s.162-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi