Wykorzystanie próbników pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody (badania modelowe) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie próbników pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody (badania modelowe)

Abstrakt

Dozymetry pasywne stanowią coraz powszechniej wykorzystywane narzędzie do pobierania próbek analitów ze środowiska wodnego. W pracy opisano podstawy teoretyczne działania dozymetrów pasywnych oraz czynniki wpływające na szybkość pobierania próbek analitów zwody. Przedstawiono również charakterystykę oraz omówiono obszar praktycznego zastosowania wybranych typów próbników pasywnych.Przedmiotem moich badań było zastosowanie próbnika pasywnego typuChemcatcher w analityce zanieczyszczeń wody. Próbnik pasywny typu Chemcatcher został zaprojektowny na University of Portsmouth (UK). Badania nad próbnikiem prowadzone były częściowo w ramach projektu STAMPS. Nadrzędnym celem badań było potwierdzenie możliwości prowadzenia monitoringu jakości wód powierzchniowych przy użyciu próbnika pasywnego typu Chemcatcher na etapie pobierania analitów ze środowiska wodnego. W tym celu przeprowadzono w laboratorium w warunkach modelowych szereg doświadczeń kalibracyjnych próbnika typuChemcatcher. Otrzymano wartości liczbowe parametru RS dla wybranych analitów. Stwierdzono, że w przypadku próbnika do pobierania analitów polarnych wpływ warunków hydrodynamicznych (w zbadanym zakresie) na szybkość pobierania analitów jest ograniczony. Ponadto wykazano, że wewnętrzne związki odniesienia mogą być pomocne przy ocenie wpływu biotycznych zanieczyszczeń membrany na działanie próbnika.W celu sprawdzenia prawidłowości wyznaczenia wartości liczbowych parametrów kalibracyjnych dostępnych dla próbnika typu Chemcatcher, przeprowadzono badania międzylaboratoryjne. Otrzymane wyniki uznano za satysfakcjonujące, choć część uczestników badań nie posiadała żadnego doświadczenia w kalibracji próbników.W celu rozszerzenia gamy analizowanych analitów podjęto próbę dobrania konfiguracji próbnika typu Chemcatcher odpowiedniej do pobierania próbek wybranych farmaceutyków z wody. Wszystkie zaproponowane konfiguracje układów medium zatrzymujące - membranadla próbnika typu Chemcatcher nadają się do pobierania próbek wybranych farmaceutyków z wody. Problem ten wymaga jednak dalszych badań. Następnie dokonano oceny przydatności próbnika typu Chemcatcher podczas badań polowych na etapie pobierania próbek analitów ze środowiska wodnego. Wykazano, że kształt obudowy próbnika ma z pewnością wpływ na wartość szybkości pobierania analitów RS.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi