Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 1

Abstrakt

Dynamiczny wzrost w zakresie wykorzystania szerokiej gamy materiałów polimerowych w produkcji przedmiotów codziennego użytku powoduje, że mogą one znacząco wpływać na rodzaj i ilość związków chemicznych występujących w środowisku zewnętrznym (outdoor), jak i w środowisku wewnętrznym (indoor), takich jak pomieszczenia mieszkalne oraz środowiska pracy (stanowiska pracy). Bardzo istotny wpływ na jakość środowiska wewnętrznego ma czystość użytych surowców oraz warunki przetwórstwa, stosowane podczas produkcji wyrobów na bazie tworzyw sztucznych i/lub gumy. Jednym z co raz to częściej stosowanych rozwiązań w ocenie jakości oraz procesów degradacji materiałów polimerowych jest wykorzystanie technik i urządzeń analitycznych, opartych na wykorzystaniu techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do badania emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka nr 2, strony 47 - 51,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Marć M., Namieśnik J., Haponiuk J., Formela K.: Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 1// Analityka: Nauka i Praktyka. -Vol. 2., (2019), s.47-51
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi