Dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej

Abstrakt

Dążność do uzyskiwania miarodajnej informacji analitycznej na temat rodzaju oraz ilości związków chemicznych emitowanych z powierzchni materiałów polimerowych stanowi istotny czynnik w procesie rozwoju technik analitycznych, jako nieodzowny element kontroli jakości opracowywanych materiałów użytkowych. W pracy naświetlono najważniejsze informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych i aparaturowych zaliczanych do dynamicznych technik analizy fazy nadpowierzchniowej stosowanych do określania wielkości emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz gumy. Wyznaczenie profilu emisji oraz najbardziej charakterystycznych związków chemicznych uwalnianych z powierzchni opracowanych materiałów może stanowić cenną informację na temat danego produktu jako jeden z elementów kontroli jakości.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle strony 132 - 134,
ISSN: 2082-6877
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi