Wyznaczanie trajektorii ruchu zespołu robotów mobilnych w środowisku z przeszkodami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie trajektorii ruchu zespołu robotów mobilnych w środowisku z przeszkodami

Abstrakt

Coraz większą uwagę badaczy na całym świecie przykuwają bezzałogowe roboty mobilne realizowane jako pojazdy lądowe (ang. UGV) lub powietrzne (ang. UAV). Odgrywają one znaczącą rolę zarówno w zastosowaniach wojskowych, jak i cywilnych oraz badawczych. Do nierozwiązanych problemów należy zagadnienie autonomicznego sterowania tymi pojazdami w środowisku z przeszkodami oraz utrzymanie ich w określonym szyku. W niniejszym rozdziale zaproponowano i omówiono wieloetapowy algorytm służący do generacji trajektorii referencyjnej formacji oraz, na jej podstawie, określenie trajektorii ruchu dla poszczególnych robotów w zespole z uwzględnieniem znanego położenia przeszkód. Przedstawiono sposób opisu formacji oraz zaprezentowano metodę warstwicową, stanowiącą modyfikację metody sztucznego potencjału, która służy do efektywnego wychodzenia algorytmu z lokalnych minimów funkcji sztucznego potencjału poprzez inteligentne wydobycie wiedzy z dostępnej mapy pokonywanego terenu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych strony 433 - 452
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Duzinkiewicz K.: Wyznaczanie trajektorii ruchu zespołu robotów mobilnych w środowisku z przeszkodami// Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych/ ed. pod red. Z. Kowalczuka, B. Wiszniewskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007, s.433-452
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi