Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwiązania rodzajów fundamentów pod budowę przyczółków i filarów mostu autostradowego przez rzekę Loirę we Francji. W opisanych warunkach gruntowych podłoża posadowienia oprócz warstwy wapienia o różnym stopniu zwartości napotkano na kompleks krasowy o różnym ułożeniu i miąższości. Przedstawiono rozwiązania bezpiecznego posadowienia dwóch przyczółków i czterech filarów mostu. Zastosowano różne techniki wzmocnienia podłoża jak iniekcję klasyczną, iniekcję stumieniową, mikropale z iniekcją i bez wzmocnienia. Omówiono metody weryfikacji zastosowanych technik wzmocnienia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Prefabrykacje w mostownictwie : Wrocławskie Dni Mostowe strony 167 - 173
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wojnarowicz M., Dembicki E.: Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych// Prefabrykacje w mostownictwie : Wrocławskie Dni Mostowe/ Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2010, s.167-173
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi