Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.

Abstrakt

Przedstawiono historię Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych w latach 1945-2005 oraz życiorysy zasłużonych jej pracowników. Omówiono działalność dydaktyczną i naukową oraz współpracę z przemysłem i innymi instytucjami.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Taryma S., Wilga M., Ejsmont J.: Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi