Z życia PKG. Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Geotechniki nr 4/2012 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Z życia PKG. Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Geotechniki nr 4/2012

Abstrakt

Przedstawiono aktualne informacje dotyczące kadencji 2011-2014, obejmujące: skład prezydium i zarządu, przewodniczących Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów, Honorowych Członków oraz Składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zamieszczono szczegółowy zakres czterech głównych kierunków działań obejmujących: organizację konferencji i seminariów krajowych i zagranicznych, działalność publikacyjną, organizacyjną i współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i firmami. W tablicach przedstawiono skład komisji PKG, wykaz przyznanych od 2006r certyfikatów indywidualnych i zbiorowych oraz zasłużonych geotechników polskich. Zamieszczono także wykaz przedstawicieli PKG w 18 Technicznych Komitetach ISSMGE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 247 - 254,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Z życia PKG. Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Geotechniki nr 4/2012// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 3 (2012), s.247-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi