ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART

Abstrakt

Zaprezentowano organizacji, w której charakterystykę wpisano następujące cechy: strategiczne uwarunkowanie, maksymalną innowacyjność, atrakcyjność dla interesariuszy, rozwijanie osobowości pracowników oraz twórczość w działaniu. Te atrybuty, tworzą koncepcję organizacji SMART (akronim od pierwszych liter powyższych cech), która wyróżnia się dodatkowo strukturą opartą o dynamicznie kreowane zespoły oraz skutecznym wspomaganiem procesów poprzez systemy informatyczne działające w chmurze. Przedstawiono wymagania dotyczące pracy zespołów, które zapewniają realizację założeń organizacji SMART, wśród których za najważniejsze uznano zdolność samokierowania, atrakcyjność dla potencjalnych członków zespołu o wysokich kompetencjach, wysoki poziom zaufania, różnorodność i hybrydowy model współpracy, łączący relacje bezpośrednie z wirtualnymi. Zaproponowano macierzowy model kontroli postępów, który umożliwia monitorowanie bieżącego stanu a jednocześnie wyznacza obszary koniecznych zmian.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty strony 253 - 269
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Krawczyk-Bryłka B.: ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART// Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty/ ed. Ewa Wszwndybył-Sykulska Toruń: Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, 2016, s.253-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 158 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi