Zastosowanie analizy charakterystyk częstotliwościowych w diagnostyce transformatorów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie analizy charakterystyk częstotliwościowych w diagnostyce transformatorów

Abstrakt

Przedstawiono admitancję transformatora z uszkodzeniem, a następnie sposób wyznaczenia parametrów schematu zastępczego transformatora dla prób prądem stałym. Dokonano analizy wpływu różnego typu uszkodzeń transformatora na zmiany charakterystyk (fazowej i amplitudowej). Stwierdzono możliwość zastosowania porównań tych charakterystyk do diagnostyki zmian stanu technicznego transformatora.

Wacław Matulewicz. (2002). Zastosowanie analizy charakterystyk częstotliwościowych w diagnostyce transformatorów, (1), 7-11.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 7 - 11,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Matulewicz W.: Zastosowanie analizy charakterystyk częstotliwościowych w diagnostyce transformatorów// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 1 (2002), s.7-11

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi