Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowej do ochrony wód płynących przed zanieczyszczeniami obszarowymi w rolniczej zlewni. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowej do ochrony wód płynących przed zanieczyszczeniami obszarowymi w rolniczej zlewni.

Abstrakt

W 1997 roku w rejonie wsi Bielkowo został wybudowany staw hydrofitowy. Został on usytuowany na cieku spływającym z rejonu wsi w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla m. Gdańska przed dopływem zanieczyszczeń doprowadzonych ze źródeł punktowych oraz ze spływem powierzchniowym. Na podstawie analizy działania obiektu wykonano skuteczne usuwanie doprowadzonych zanieczyszczeń.

Hanna Obarska-Pempkowiak, Teresa Ozimek, Elżbieta Haustein. (2002). Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowej do ochrony wód płynących przed zanieczyszczeniami obszarowymi w rolniczej zlewni., 339-410.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja. strony 339 - 410
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Ozimek T., Haustein E.: Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowej do ochrony wód płynących przed zanieczyszczeniami obszarowymi w rolniczej zlewni. // Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja./ ed. J. A. Oleszkiewicz, M. M. Sozański. Poznań : Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Oddz. Wlkp., 2002, s.339-410

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi