Zastosowanie surfaktantów niejonowych do usuwania zanieczyszczeń chloroorganicznych z gleby - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie surfaktantów niejonowych do usuwania zanieczyszczeń chloroorganicznych z gleby

Abstrakt

Badano solubilizację micelarną tetrachloroetylenu w roztworach alkilopoliglukozydów (Triton BG10 i AG 6210) oraz przeprowadzono procesy przemywania gleby zanieczyszczonej tetrachloroetylenem przy użyciu roztworów alkilopoliglukozydów oraz oksyetylenowanych alkoholi (Rokanole NL5, NL6, NL8, L7, L10). Uzyskano wartości molowego współczynnika solubilizacji znacznie niższe niż we wcześniejszych badaniach dla oksyetylenowanych alkilofenoli i alkoholi. Zaobserwowano także, że wraz ze wzrostem hydrofilowości surfaktantu (wzrostem średniej liczby grup oksyetylenowych w cząsteczce surfaktantu) nastąpił spadek efektywności przemywania.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 48, strony 88 - 89,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Potkańska M., Mędrzycka K.: Zastosowanie surfaktantów niejonowych do usuwania zanieczyszczeń chloroorganicznych z gleby// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. 48., nr. nr 5 (2009), s.88-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi