Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku.

Abstrakt

Gdańsk jest doskonałym przykładem miasta, którego dynamiczny rozwój gospodarczy wywiera coraz silniejszy wpływ na warunki hydrologiczne, panujące w zlewniach znajdujących się na jego terenach Postępująca gwałtownie zabudowa górnych tarasów miasta, nowopowstające wielkoobszarowe centra handlowo- usługowe, parkingi, infrastruktura komunikacyjna, czy osiedla mieszkalne położone na otaczających miasto wzgórzach morenowych drastycznie pogarszają przepuszczalność powierzchni zlewni. Konsekwencją postępującej urbanizacji jest intensyfikacja spływu powierzchniowego, którego negatywne skutki są szczególnie odczuwalne podczas opadów nawalnych. Wzmożony spływ powierzchniowy prowadzi nie tylko do przeciążenia systemów odprowadzenia wody w mieście, ale również wypłukuje szereg zanieczyszczeń z powierzeni zlewni. Kompleksowe podejście analizujące zarówno ilość, jak i jakość ścieków deszczowych ma na celu po-prawę ochrony przeciwpowodziowej Gdańska oraz ocenę jakości wody Potoku Strzyża trafiającej do Martwej Wisły. Jednocześnie możliwa stanie się identyfikacja oraz kontrola źródeł napływania zawiesin będących przyczyną niebezpiecznego zjawiska zamulania zbiorników retencyjnych w ciągu Potoku Strzyża w Gdańsku, między innymi. którego konsekwencją była katastrofa zbiornika Nowiec II w 2010 roku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. strony 552 - 563
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Mikos-Studnicka P.: Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku.// W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4./ ed. Teodora M. Traczewska i Bartosz Kaźmierczak Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s.552-563
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 154 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi