Zjawisko interakcji idącego człowieka i drgającego podłoża konstrukcji inży-nierskiej. W: Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K.Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 51-70, 11 fot. 4 rys. 21 wykr. bibliogr. 12 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra-ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawisko interakcji idącego człowieka i drgającego podłoża konstrukcji inży-nierskiej. W: Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K.Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 51-70, 11 fot. 4 rys. 21 wykr. bibliogr. 12 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra-ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r.

Abstrakt

Przedstawiono podstawy mechaniki chodu, wyniki badań eksperymentalnych i propozycję matematycznego opisu zjawiska dostosowania kroku człowieka do drgań konstrukcji. W części eksperymentalnej przedstawiono stanowisko badawcze wyposażone w bieżnię stacjonarną umieszczoną naplatformie pomiarowej podłączo-nej do siłownika wywołującego drgania o zadanej częstotliwości i amplitudzie. Porównano wyniki symulacji numerycznej z pomiarami rzeczywistej konstru-kcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi