Zjednoczona Europa. Podstawy wiedzy o państwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjednoczona Europa. Podstawy wiedzy o państwie

Abstrakt

W europejskie przestrzeni społeczno-politycznej szczególne miejsce zajmuje instytucja państwa. Rozumiana jako trwały związek ludzi zamieszkujących określone terytorium i podlegających władzy zwierzchniej wyznaczała na przestrzeni dziejów instytucjonalne zależności związane z rozwojem cywilizacji. Państwo obejmuje ściśle określone terytorium, stosuje przymus, akceptuje nierównowagę interesów grupowych. We współczesnym ładzie europejskim, kształtowanym poprzez ramy organizacyjne Unii Europejskiej istotne znaczenie mają wartości uniwersalne. Wypracowane na gruncie dziedzictwa poszczególnych narodów i grup etnicznych stanowią konstytutywne wyzwanie w procesie urzeczywistniania idei jedności w różnorodności.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 22 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Zjednoczona Europa. Podstawy wiedzy o państwie// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.22-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi