Znaczenie kobiet w firmach rodzinnych: wczoraj, dziś i jutro - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie kobiet w firmach rodzinnych: wczoraj, dziś i jutro

Abstrakt

Abstract: This paper provides a review of the literature on women in family businesses. Based on a structured literature review (SLR) method, 81 articles and other research works published since 1997 were analysed. The aim was to contribute to the literature and present what is new in the recent debate and how the evolutionary trend looks like. Over the last twenty years only a few investigations have studied women in family firms. Nevertheless research of that field is dynamic and evolving. The most important findings of this work concern the identification of trends, crucial topics and potential future research toward a better understanding of women in family firms and in order to develop new knowledge. Selected from Google Scholar written in Polish and English studies were classified considering different criteria: main theme, impact, country of research, research method and year.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, strony 459 - 474,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Licznerska M., Rembiasz M.: Znaczenie kobiet w firmach rodzinnych: wczoraj, dziś i jutro// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., nr. 7cz.1 (2018), s.459-474
Bibliografia: test
 1. potrzebne ze względu na ich udział gospodarce polskiej a także na kwestie związane potrzebą zwiększania aktywności zawodowej i przedsiębiorczej kobiet. otwiera się w nowej karcie
 2. Co prawda studia empiryczne dowodzą, że skuteczny menedżer kojarzy się wciąż głownie z mężczyzną − "Think manager -think male" [Safin, Pluta 2013]. otwiera się w nowej karcie
 3. Jednak silniejsza pozycja kobiet w firmach rodzinnych oznacza rozpowszechnienie stylu zarządzania opartego na budowaniu relacji i współpracy. Firmy te mogą się rozwijać szybciej dzięki zwiększeniu umiejętności wyszukiwania okazji i tworzeniu trwalszych relacji biznesowych. otwiera się w nowej karcie
 4. Ahl H. (2004), The scientific reproduction of gender inequality: A discourse analysis of research texts on women's entrepreneurship, Liber.
 5. Arksey H., O'Malley L. (2005), Scoping studies: towards a methodological framework. International journal of social research methodology, 8(1), 19-32. otwiera się w nowej karcie
 6. Barrett M., Moores K. (2009), Women in family business leadership roles: daughters on the stage, Edward Elgar Publishing.
 7. Baskiewicz N. (2015), Reguły matriarchatu w stylach kierowania kobiet -właścicielek firm rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 7, część III, ss. 179-189.
 8. Baskiewicz N., Kukowska K. (2016), Podłoże zachowań kształtujących relacje personelu w firmie rodzinnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 6, Część II, ss. 367-380.
 9. Cappuyns K. (2007), Women behind the scenes in family businesses. Electronic Journal of Family Business Studies.
 10. Cesaroni F.M., Sentuti A. (2014), Women and family businesses. When women are left only minor roles, The History of the Family, 19(3), 358-379. otwiera się w nowej karcie
 11. Cole P.M. (1997), Women in family business, Family Business Review, Vol. 10, No. 4, pp: 353- 371. otwiera się w nowej karcie
 12. De Bruin A., Brush C.G., Welter F. (2006), Introduction to the special issue: Towards building cumulative knowledge on women's entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and practice, 30(5), 585-593.
 13. Denyer D., Tranfield D. (2006), Using qualitative research synthesis to build an actionable knowledge base. Management Decision, 44(2), 213-227. otwiera się w nowej karcie
 14. Dumas C. (1998), Women's pathways to participation and leadership in the family-owned firm, Family Business Review, 11(3), 219-228. otwiera się w nowej karcie
 15. Englund H., Gerdin J. (2014), Structuration theory in accounting research: Applications and applicability, Critical Perspectives on Accounting, 25(2), 162-180. otwiera się w nowej karcie
 16. Haberman H., Danes S.M. (2007), Father-daughter and Father-son family business management transfer comparison: Family FIRO model application, Family Business Review, 20(2), 163-184. otwiera się w nowej karcie
 17. Hadryś-Nowak A. (2014), Kobiety w przedsiębiorstwach rodzinnych -przegląd literatury, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 7, Część III, ss. 111-124
 18. Hadryś-Nowak A., Więcek-Janka E. (2016), Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych -wstępne wyniki badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 6, Część III, ss. 35-47.
 19. Kuschel K., Lepeley M.T. (2016), Copreneurial women in start-ups: Growth-oriented or lifestyle? An aid for technology industry investors, Academia Revista Latinoamericana de Administración, 29(2), 181-197. otwiera się w nowej karcie
 20. Martinez Jimenez R. (2009), Research on women in family firms: Current status and future directions. Family Business Review, 22(1), 53-64.
 21. Massaro M., Dumay J., Guthrie J. (2016), On the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 29(5), 767- 801. otwiera się w nowej karcie
 22. Moores K. (2009), Paradigms and theory building in the domain of business families. Family Business Review, 22(2), 167-180. otwiera się w nowej karcie
 23. Petticrew M., Roberts H. (2008), Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. otwiera się w nowej karcie
 24. Rembiasz M. (2016), Entrepreneurship of single mothers: selected economic and social aspects, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 68, ss. 167-179. otwiera się w nowej karcie
 25. Safin K., Pluta J. (2013), Stan i kierunki badań nad procesami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 6, część I, ss. 11-35.
 26. Salganicoff M. (1990), Women in family businesses: Challenges and opportunities. Family Business Review, 3(2), 125-137. otwiera się w nowej karcie
 27. Shepherd D., Haynie J.M. (2009), Family business, identity conflict, and an expedited entrepreneurial process: A process of resolving identity conflict. Entrepreneurship theory and practice, 33(6), 1245-1264. otwiera się w nowej karcie
 28. Siemieniak P., Łuczka T. (2016), Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 29. Stefańska J. (2014), Kobiety w firmach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 7, Część III, ss. 257-265.
 30. Wang C. (2010), Daughter exclusion in family business succession: A review of the literature, Journal of family and economic issues, 31(4), 475-484. otwiera się w nowej karcie
 31. Wasilczuk J., Licznerska M. (2017), Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle postawione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII , Zeszyt 6, Część III, ss. 11-22. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • spoza PG
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi