Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

Abstrakt

Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. XIII, strony 103 - 112,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE// Pieniądze i Więź. -Vol. R. XIII., nr. nr. 1 (46) (2010), s.103-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi