Związki metaloorganiczne w glebach i osadach dennych - występowanie, przemiany i oznaczanie = Metallorganic compounds in soils and sediments - occurence, transformations and determination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związki metaloorganiczne w glebach i osadach dennych - występowanie, przemiany i oznaczanie = Metallorganic compounds in soils and sediments - occurence, transformations and determination

Abstrakt

W oparciu o literaturę poświęconą występowaniu i sposobom oznaczania wybranych związków metaloorganicznych rtęci, cyny, ołowiu, selenu i arsenu, przedstawiono źródła ich występowania, zastosowanie oraz mechanizm toksycznego działania. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z analityką specjacyjną oraz scharakteryzowano podstawowe etapy procedury analitycznej, stosowanej do oznaczania związków metaloorganicznych (Hg, Sn, Pb, Se, As) w próbkach gleb i osadów dennych, z uwzględnieniem następujących etapów: pobieranie próbek, konserwacja, przechowywanie, ekstrakcja, separacja i oznaczanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dubiella-Jackowska A., Wasik A., Namieśnik J.: Związki metaloorganiczne w glebach i osadach dennych - występowanie, przemiany i oznaczanie = Metallorganic compounds in soils and sediments - occurence, transformations and determination // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi