Radosław Misiło - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Radosław Misiło

Radosław Misiło

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

    - Rok 2008

    W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...

wyświetlono 68 razy