Wyniki wyszukiwania dla: teleinformatyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: teleinformatyka

Wyniki wyszukiwania dla: teleinformatyka

 • Teleinformatyka w polskiej gospodarce opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Gospodarka kraju aby być konkurencyjna w świecie musi, w coraz większym stopniu, rozwijać sektor teleinformatyczny, kreujący innowacje i wzmacniający dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. W pracy przedstawiono podstawowe problemy kształtowania się nowej gospodarki w Polsce. Omówiono rynek technologii teleinformatycznych w Polsce i miejsce w nim firm informatycznych oraz centrów badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano również kierunki...

 • Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Woźniak

  Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2021/2022

 • Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Woźniak
  • K. Nowicki

  Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2022/2023

 • Jacek Rak dr hab. inż.

  Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze

  Publikacja

  - Rok 2020

  Zaprezentowano rolę i znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie, prezentując wybrane aspekty konwergencji systemowej i usługowej, mając na względzie potrzeby i oczekiwania użytkownika indy­widualnego, instytucjonalnego oraz biznesowego. Zaprezentowano, na podstawie dostępnych danych, stan aktualny i perspektywy rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Przedstawiono wybrane inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Administrowanie sieciami komputerowymi 2022/23

  Kursy Online
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski

  Administrowanie sieciami komputerowymi. Informatyka, profil teleinformatyka, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr. Prowadzący: Wojciech Gumiński, Krzysztof Gierłowski

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Stan obecny i kierunki rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce i na świecie

  Publikacja

  - Rok 2010

  w publikacji wskazano na główne wyzwania technologiczne i społeczne stojące przed sektorem ICT. Pokazano synergiczne powiązania mikroelektroniki, informatyki i telekomunikacji. Zawarto charakterystykę polskiego i światowego rynku telekomunikacyjnego. Zasygnalizowano trendy w rozwiju telekomunikacji i teleinformatyki prezentujac syntetyczną informację na temat stanu wiedzy w dziedzinie technologii ICTC. Zasygnalizowano przy tym...

 • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...

 • Ultraszerokopasmowe (UWB) radio impulsowe

  Publikacja

  Opisano podstawy budowy i działania impulsowego systemu UWB. Poruszono problem widma sygnału radiowego w tym systemie.

 • Telemedycyna - czy może być interaktywna?

  Publikacja

  - Ekspert Medyczny - Rok 2002

  Artykuł zauważa ważną rolę i szybki rozwój telemedycyny. Obecnie aplikacje telemedyczne, stają się nawet jednym ze zwrotnych motorów napędowych przyśpieszających rozwój elektroniki i teleinformatyki. Wykorzystanie istniejącej technologii dla poprawy jakości życia społeczeństwa staje się w związku z tym zadaniem ważnym i pilnym. Nieliczne są wciąż jeszcze aplikacje interaktywne, tzn. takie, które zawierają elementy diagnostyki...

 • Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki

  Nauczanie teleinformatyki stawia specyficzne wymagania dotyczące zarówno samych metod dydaktycznych, jak i dostępu do koniecznych urządzeń i pomocy naukowych. Umiejętne zastosowanie w procesie dydaktycznym odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a w szczególności programów symulacyjnych, może okazać się wyjątkowo efektywne. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania edukacyjnego oraz warianty ich zastosowania w nauczaniu teleinformatyki,...

 • Damian Strojek

  Osoby

 • Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...