Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki

Abstrakt

Nauczanie teleinformatyki stawia specyficzne wymagania dotyczące zarówno samych metod dydaktycznych, jak i dostępu do koniecznych urządzeń i pomocy naukowych. Umiejętne zastosowanie w procesie dydaktycznym odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a w szczególności programów symulacyjnych, może okazać się wyjątkowo efektywne. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania edukacyjnego oraz warianty ich zastosowania w nauczaniu teleinformatyki, a także wpływ, jaki wywierają na efektywność procesu dydaktycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 431 - 442,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gierłowski K., Nowicki K.: Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.431-442
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi