Rafał Lech - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

 IEEE Senior Member #92122578

Rafał Lech urodził się w Elblągu w 1977 roku. W roku 2001 otrzymał tytuł magistra inżyniera, w roku 2007 stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  w Politechnike Gdańskiej. Główne zainteresowania badawcze dotyczą rozpraszania fal elektromagnetycznych, metod numerycznych, projektowania filtrów, sztucznych materiałów, zastosowania metamateriałów na częstotliwościach mikrofalowych, analizy elektromagnetycznej struktur periodycznych i projektowania anten.

wyświetlono 512 razy