Wyniki wyszukiwania dla: DYNAMICS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DYNAMICS

Wyniki wyszukiwania dla: DYNAMICS

 • MACHINE DYNAMICS PROBLEMS

  Czasopisma

  ISSN: 0239-7730

 • Cultural Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 0921-3740 , eISSN: 1461-7048

 • CLIMATE DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 0930-7575 , eISSN: 1432-0894

 • Structural Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 2329-7778

 • Fluid Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 0015-4628 , eISSN: 1573-8507

 • ORGANIZATIONAL DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 0090-2616 , eISSN: 1873-3530

 • MACROECONOMIC DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 1365-1005 , eISSN: 1469-8056

 • Stochastics and Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 0219-4937 , eISSN: 1793-6799

 • Dynamics of quantum entanglement

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW A - Rok 2002

  A model of discrete dynamics of entanglement of a bipartite quantum state is considered. It involves a global unitary dynamics of the system and periodic actions of local bistochastic or decaying channel. For initially pure states the decay of entanglement is accompanied by an increase of von Neumann entropy of the system. We observe and discuss revivals of entanglement due to unitary interaction of subsystems. For some mixed states...

 • Directed pulse dynamics

  Publikacja

  Introducing a projection method into a one-dimensional model of a pulse propagation in isotropic media, we derive and investigate a system of equation describing dynamics ultrashort pulses of opposite directions ofpropagation and ones with interaction of directed pulses with different polarization.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Finite Resolution Dynamics

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamics of Changes in The Urban Space

  Publikacja

  - Rok 2014

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast bubble dynamics and sizing

  Publikacja

  - JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION - Rok 2015

  Single bubble sizing is usually performed by measuring the resonant bubble response using the Dual Frequency Ultrasound Method. However, in practice, the use of millisecond-duration chirp-like waves yields nonlinear distortions of the bubble oscillations. In comparison with the resonant curve obtained under harmonic excitation, it was observed that the bubble dynamic response shifted by up to 20 percent of the resonant frequency...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamics of surface floating objects

  Publikacja

  Prezentowana praca stanowi wstępne rozeznanie w dziedzinie badań dynamiki konstrukcji pływających z zastosowaniem teorii procesu dyfuzji. W pracy rozpatrywane są modele fizyczne jednostek wielokadłubowych oraz modele matematyczne. Spośród modeli jednostek wielokadłubowych wyróżnia się modele deterministyczne oraz modele stochastyczne.

 • Investigation of the laser generated ablation plasma plume dynamics and plasma plume sound wave dynamics

  Publikacja
  • M. Tański
  • R. Barbucha
  • M. Kocik
  • K. Garasz
  • J. Mizeraczyk

  - Rok 2012

  We investigated the dynamics of laser generated ablation plasma plume expanding in ambient air and dynamics of the sound wave generated by the expanding plasma. The ablation plasma plume was generated during nanosecond laser micromachining of the thin metal foil. The time-resolved images of the expanding plasma plume and sound wave were captured at several nanosecond intervals. Using captured images the expansion rate of the plasma...

 • OCEAN DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 1616-7341 , eISSN: 1616-7228

 • Dynamics of algae growth and nutrients in experimental enclosures culturing bighead carp and common carp: Phosphorus dynamics

  Publikacja
  • S. Huang
  • M. Wu
  • C. Zang
  • S. Du
  • J. Domagalski
  • M. Gajewska
  • F. Gao
  • C. Lin
  • Y. Guo
  • B. Liu... i 4 innych

  - International Journal of Sediment Research - Rok 2016

  This is the third paper of the series about “Dynamics of algae growth and nutrients in experimental enclosures culturing bighead carp and common carp”. In this paper, phosphorus dynamics were investigated under the condition of culturing bighead carp and common carp with added fish food (nitrogen dynamics is discussed in the second paper because their behaviors are so different from each other). Nearly fifty days’ observation results...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Recognizing emotions on the basis of keystroke dynamics

  Publikacja

  - Rok 2015

  The article describes a research on recognizing emotional states on the basis of keystroke dynamics. An overview of various studies and applications of emotion recognition based on data coming from keyboard is presented. Then, the idea of an experiment is presented, i.e. the way of collecting and labeling training data, extracting features and finally training classifiers. Different classification approaches are proposed to be...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamics of Ice Jam Formation and Release

  Publikacja

  - JOURNAL OF COASTAL RESEARCH - Rok 2008

  The numerical model DynaRICE and its application to ice jam formation and release is presented. The model is a two-dimensional coupled flow and ice dynamic model. The ice dynamic component, which includes both the internal ice resistance and boundary friction on ice motion, uses a Lagrangian SPH method. The hydrodynamic component of the model uses a streamline upwind finite element method, which is capable of simulating trans-critical...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Circular saw vibrations or dynamics of the spindle

  Publikacja

  - Rok 2009

  Sawing of wood with circular saws is a typical example of cutting with multi-blade tools. In that kind of cutting, theposition accuracy of following tool blades is a crucial factor which affects the cutting process and machining final effects.Position tooth errors may cause deterioration in cutting conditions, changes in loads of individual teeth and the tool as a whole,and also a decrease in accuracy and surface quality after...

 • On the Dynamics of a Visco–Piezo–Flexoelectric Nanobeam

  Publikacja

  The fundamental motivation of this research is to investigate the effect of flexoelectricity on a piezoelectric nanobeam for the first time involving internal viscoelasticity. To date, the effect of flexoelectricity on the mechanical behavior of nanobeams has been investigated extensively under various physical and environmental conditions. However, this effect as an internal property of materials has not been studied when the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Computational fluid dynamics - lustres and shadows.

  Publikacja

  - Rok 2014

  The paper is devoted to the different aspects of CFD. The advantages of this concept are evident and obvious; powerfuk and effective tools bring this technology closer to the quantifiable world. However, certain weaknesses in this structure are apparent. Sometimes, a simplistic tendency towards simplifications and facilitations may degenerate and lead to negative behaviours and signs. These have not been serious up to date, but...

 • A Database Schema for the Analysis of Global Dynamics

  Publikacja
  • Z. Arai
  • W. Kalies
  • H. Kokubu
  • K. Mischaikow
  • H. Oka
  • P. Pilarczyk
  • T. Simos
  • G. Psihoyios
  • C. Tsitouras

  - Rok 2009

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On dynamics of the question mark shell structure

  Publikacja

  W pracy prezentuje się problemy analizy dynamicznej nieregularnej konstrukcji powłokowej na przykładzie powłoki w kształcie znaku zapytania. Badania oparto na sześcioparametrowej nieliniowej teorii powłok, która pozwala na dyskretyzację modelu metodą elementów skończonych zawierających sześć stopni swobody w węźle. Ta teoria daje możliwość poprawnego modelowania nieregularności oraz rozgałęzień i ortogonalnych przecięć, jak również...

 • Economic growth dynamics across countries

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział w monografii stanowi analizę statystyczną dynamiki wzrostu gospodarczego w krajach świata, w latach 1989-2010. Dodatkowo autorka analizuje relacje statystyczne zachodzące pomiędzy stopą wzrostu gospodarczego, a wybranymi wskaźnikami rozwoju społecznego.

 • Catamaran dynamics at irregular wave excitations

  Artykuł dotyczy dynamiki jednostki wielokadłubowej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego.Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej przy założeniu, że jest on opisany jako model liniowy, na który działa fala nieregularna. Model matematyczny układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisano równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy...

 • Modeling Dynamics of Autonomous Underwater Vehicle.

  Publikacja

  Artykuł dotyczy budowy modelu autonomicznego pojazdu podwodnego do celów syntezy układu sterowania pojazdem. Rozważany pojazd ma długośc ok. 1 m i 30 cm średnicy. Wyposażony jest w 5 pędników, które pozwalają na sterowanie w pięciu stopniach swobody. Do badań wykorzystano model o 4 stopniach swobody. Dokonano identyfikacji parametrycznej modelu. Model zrealizowano w środowisku programowym Matlab/Simulink.

 • FLUID DYNAMICS RESEARCH

  Czasopisma

  ISSN: 0169-5983 , eISSN: 1873-7005

 • DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS

  Czasopisma

  ISSN: 0377-0265 , eISSN: 1872-6879

 • Language Dynamics and Change

  Czasopisma

  ISSN: 2210-5824 , eISSN: 2210-5832

 • Earth Surface Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 2196-6311 , eISSN: 2196-632X

 • Journal of Biological Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 1751-3758 , eISSN: 1751-3766

 • Journal of Dynamics and Games

  Czasopisma

  ISSN: 2164-6066 , eISSN: 2164-6074

 • Earth System Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 2190-4979 , eISSN: 2190-4987

 • Conformal Geometry and Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 1088-4173

 • Organisational and Social Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 1474-2780 , eISSN: 2044-3765

 • Journal of Dynamics and Control

  Czasopisma

  ISSN: 1672-6553

 • Groups Geometry and Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 1661-7207 , eISSN: 1661-7215

 • Journal of Computational Dynamics

  Czasopisma

  eISSN: 2158-2505

 • REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 1094-2025 , eISSN: 1096-6099

 • Journal of Modern Dynamics

  Czasopisma

  ISSN: 1930-5311 , eISSN: 1930-532X

 • REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 1560-3547 , eISSN: 1468-4845

 • SYSTEM DYNAMICS REVIEW

  Czasopisma

  ISSN: 0883-7066 , eISSN: 1099-1727

 • MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 1384-5640 , eISSN: 1573-272X

 • Dynamics of Asian Development

  Czasopisma

  ISSN: 2198-9923 , eISSN: 2198-9931

 • Modelling of planar movement dynamics of upper limb

  Publikacja

  The original model describing planar movement dynamics of upper limb is presented. The upper limb is modelled as two-joints system loaded by external forces and internal forces of striated skeletal muscles. A behaviour of each muscle is modelled as a system composed of serially linked rheologic fragments that have different mechanical properties. These muscle models allow us to simulate a behaviour of short fusiform muscle (3DOF...

 • Molecular dynamics studies of polyurethane nanocomposite hydrogels

  Publikacja

  - The European Physical Journal-Special Topics - Rok 2013

  Polyurethane PEO-based hydrogels have a broad range of biomedical applicability. They are attractive for drug-controlled delivery systems, surgical implants and wound healing dressings. In this study, a PEO based polyurethane hydrogels containing Cloisite R 30B, an organically modified clay mineral, was synthesized. Structure of nanocomposite hydrogels was determined using XRD technique. Its molecular dynamics was studied by means...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dissociative ionization dynamics of dielectric gas C3F7CN

  Publikacja
  • M. Ranković
  • J. Chalabala
  • M. Zawadzki
  • J. Kočišek
  • P. Slavíček
  • J. Fedor

  - PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS - Rok 2019

  Fluoronitrile C3F7CN is a promising candidate for the replacement of SF6 dielectric gas in high-voltage insulation. We present a combined experimental and theoretical study on its ionization dynamics probed in the 0-100 eV energy range. We exploited the total ion collection technique to determine the absolute ionization cross section, mass spectrometry to determine the fragment branching ratios and ab initio nonadiabatic molecular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technological capability dynamics through cluster organizations

  Publikacja

  - Baltic Journal of Management - Rok 2020

  Purpose – The purpose of the paper is to portrait how members of cluster organizations (COs) perceive the role of COs in enabling them to accumulate technological capability (TC) significant for their innovation. Design/methodology/approach – The authors report the findings from their qualitative study based on an analysis of four COs. The organizational inertia and absorptive capacity (AC) theories are the theoretical underpinning...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prediction of coking dynamics for wet coal charge

  Publikacja

  - Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Rok 2015

  A one-dimensional transient mathematical model describing thermal and flow phenomena during coal coking in an oven chamber was studied in the paper. It also accounts for heat conduction in the ceramic oven wall when assuming a constant temperature at the heating channel side. The model was solved numerically using partly implicit methods for gas flow and heat transfer problems. The histories of temperature, gas evolution and internal...