Wyniki wyszukiwania dla: REGULATOR ROZMYTY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REGULATOR ROZMYTY

Wyniki wyszukiwania dla: REGULATOR ROZMYTY

 • Regulator rozmyty o właściwościach regulatora trójpołożeniowego

  Regulatory trójpołożeniowe są najprostszymi i najbardziej popularnymi regulatorami w układach automatyki, w których jako element wykonawczy zwykle stosuje się silnik elektryczny pracujący w sposób nawrotny. W takich układach jakość regulacji określa się m.in. poprzez analizę amplitudy i częstotliwości występujących oscylacji, przy zmianach wartości zadanej i wprowadzanych zakłóceniach. Referat jest próbą porównania otrzymywanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wieloobszarowa rozmyta regulacja PIλDμ mocy reaktora jądrowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PIλDμ niecałkowitego rzedu. Regulator ten został zaprojektowany do sterowania mocą reaktora jądrowego typu PWR (Pressurized Water Reactor). Do syntezy wieloobszarowego regulatora PIDμ wykorzystano model matematyczny reaktora PWR o parametrach skupionych obejmujący procesy generacji i wymiany ciepła oraz efektów reaktywnościowych. Nastawy lokalnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wieloobszarowa rozmyta regulacja PIλDµ mocy reaktora jądrowego

  Publikacja

  Wartykule przedstawiono wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PIλDµ niecałkowitego rzędu. Regulator ten ostał zaprojektowany do sterowania mocą reaktora jądrowego typu PWR (Pressurized Water Reactor). Do syntezy wieloobszarowego regulatora PIλDµ wykorzystano model matematyczny reaktora PWR o parametrach skupionych obejmujący procesy generacji i wymiany ciepła oraz efektów reaktywnościowych. Nastawy lokalnych...

 • Advanced control of induction motor based on load angle estimation.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono układ sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowy wykorzystujący estymację kąta obciążenia pracujący bez pomiaru prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono zasadę działania układu i motodę odtwarzania zmiennych opartą w części o zależności stanu ustalonego. Przedstawiono zrealizowany regulator rozmyty kąta obciążenia. Zaprezentowane zostały wyniki symulacji i eksperymentu przeprowadzone z użyciem...

 • Wieloobszarowa rozmyta regulacja PID mocy reaktora jądrowego

  W artykule przedstawiono wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PID dla sterowania mocą reaktora jądrowego typu PWR. Wykorzystano model matematyczny o parametrach skupionych reaktora PWR obejmujący procesy generacji i wymiany ciepła oraz efektów reaktywnościowych. Nastawy lokalnych regulatorów PID zostały dobrane w sposób optymalny, minimalizując całkowy wskaźnik jakości ISE. Na przykładzie pokazano że zastosowane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie regulatora rozmytego do regulacji temperatury w fizycznym modelu pomieszczeń z ogrzewaniem nadmuchowym

  Jednym z przykładów zastosowania regulatorów rozmytych jest ich wykorzystanie do sterowania instalacją ogrzewania nadmuchowego. W artykule przedstawiono badania modelu obiektu złożonego z jednej nagrzewnicy zastosowanej do utrzymania różnicy temperatur w dwóch pomieszczeniach. Ideą była chęć odpowiedzi na pytanie, czy do sterowania takim obiektem można zastosować regulator rozmyty o właściwościach przybliżonych do regulatora trójpołożeniowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie małej elektowni wiatrowej

  W pracy przedstawiono model elektrowni wiatrowej o mocy 8500W wyposażonej w generator z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. W oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej, norm technicznych, opracowano model elektrowni wiatrowej, który został zaimplementowany w środowisku Matlab Simulink. Model ten pozwala przeprowadzić analizę elektrowni wiatrowej, w której regulacja wytwarzanej energii odbywa się z wykorzystaniem...

 • Stable indirect adaptive control based on discrete-time T-S fuzzy model

  Publikacja

  - FUZZY SETS AND SYSTEMS - Rok 2008

  This paper presents an indirect adaptive fuzzy control scheme for uncertain nonlinear asymptotically stable plants.A discrete-time T-S fuzzy input-output model is employed to approximate the unknown plant dynamics. The T-S fuzzy model is fed with its own states, which are indeed its past outputs, rather than the measurements from the plants. Entirely based on this model, a feedback linearization control law is designed by using...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stable indirect adaptive control based on discrete-time T-S fuzzy model

  Publikacja

  - FUZZY SETS AND SYSTEMS - Rok 2007

  This paper presents an indirect adaptive fuzzy control scheme for uncertain nonlinear asymptotically stable plants.A discrete-time T-S fuzzy input-output model is employed to approximate the unknown plant dynamics. The T-S fuzzy model is fed with its own states, which are indeed its past outputs, rather than the measurements from the plants. Entirely based on this model, a feedback linearization control law is designed by using...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimal linear control theory in power system application

  Publikacja

  Przedstawiono syntezę stabilizatora systemowego przy wykorzystaniu metodyki Hinf. Zaprojektowany regulator umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów w porównaniu z regulatorem odniesienia w szerokim zakresie zmian punktu pracy.

 • Fuzzy control of a ship propulsion system

  Publikacja

  - Rok 2007

  Referat przedstawia analizę i syntezę układu sterowania napędu statku przy zastosowaniu teorii sterowania rozmytego. Układ napędowy jest układem bezpośrednim, wyposażonym w silnik spalinowy wolnoobrotowy oraz śrubę okrętową ze zmiennym skokiem. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych a następnie porównano wyniki badań symulacyjnych przy zainstalowaniu regulatora rozmytego z analogicznymi wynikami, gdy zastosowano regulator...

 • An adaptive fuzzy excitation control for turbogenerators.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowano rozmyty układ regulacji turbogeneratora. Układ ten spełnia dwie funkcji: utrzymanie napięcia generatora synchronicznego do poziomu zadanego i tłumienia kołysań elektromechanicznych. Parametry rzomytego układu sterowania optymalizowano z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.

 • Fuzzy track controller for ships.

  Publikacja
  • M. Tomera
  • M. Tobiasz
  • A. Łebkowski
  • A. Rak

  - Rok 2004

  Przedstawiono projekt regulatora trajektorii zrealizowanego w oparciu o logikę rozmytą. Zadaniem regulatora jest sterowanie statkiem wzdłuż zadanej trajektorii z uwzględnieniem prędkości. Zadana trajektoria przedstawiona została w postaci linii łamanej z wyznaczona wartością prędkości z jaką statek ma poruszać się po każdym odcinku. Opracowane reguły sterowania regulatora rozmytego trajektorii poddane zostały badaniom na statku...

 • Regulator trajektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono projekt regulatora trajektorii do sterowania statkiem wzdłuż planowanej trasy z uwzględnieniem zmian prędkości. Regulator zrealizowano w oparciu o logikę rozmytą. W algorytmie sterowania wykorzystuje się koncepcję statku wirtualnego, który porusza się dokładnie wzdłuż zadanej trajektorii. Opracowane reguły sterowaniaregulatora rozmytego trajektorii poddane zostały badaniom na modelumatematycznym statku typu kontenerowiec....