Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ ELEKTROENERGETYKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ ELEKTROENERGETYKI

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ ELEKTROENERGETYKI

 • Ryszard Zajczyk prof. dr hab. inż.

 • O niektórych problemach energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Pokazano rozwój światowej energetyki wiatrowej od 1990r. Określono stan i perspektywy rozwoju tych źródeł w Polsce. Wyrażono pogląd, że odległą, lecz prawdopodobną perspektywą dla elektroenergetyki nie będzie wiatr, lecz słońce. Pokazano, że dla bezpieczeństwa energetycznego na razie nic nie wynika z faktu, że elektrownie wiatrowe należą do generacji rozproszonej. Artykuł zawiera także kilka uwag na temat ekologii. Na końcu podano...

 • Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce

  Publikacja

  - Rok 2018

  W książce przedstawiono historię polskiej elektrotechniki ilustrowanej medalami i walorami filatelistycznymi. W pierwszym rozdziale opisano historię polskiego szkolnictwa technicznego. Łącznie zaprezentowano historię 28 uczelni i kilku szkół średnich. Drugi rozdział zawiera 26 biogramów wybitnych polskich elektryków. W trzecim rozdziale przedstawiono działalność organizacyjną elektryków. Czwarty rozdział zawiera opis historii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : powstanie, rozwój, przyszłość

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł inicjuje cykl publikacji na temat wyłączników różnicowoprądowych. Zawiera skróconą historię ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia i przepisów z nią związanych od zarania elektroenergetyki. Na tym tle przedstawiono okoliczności powstania i kolejne etapy rozwoju wyłączników różnicowoprądowych oraz ewolucję poglądów na ich użyteczność i zasady stosowania. Wskazano możliwe kierunki przyszłego...

 • Problemy rozwoju elektroenergetyki w Polsce do 2020 roku

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono prognozy zużycia i produkcji energii elektrycznej na świecie. Opisano dotychczasowy rozwój energetyki oraz uwarunkowania dalszego rozwoju do 2002 roku. Opisano ekonomiczne aspekty rozbudowy odnawialnych źródeł energii.

 • Polsko-szwedzki projekt naukowo-badawczy: ''BioEnPol zrównoważony rozwój systemów energetycznych Polski: rola bioenergii''.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Projekt realizowany jest od roku 2001 przez 3 ośrodki: Zespół Badań Systemowych Energetyki i Środowiska Politechniki w Lund w Szwecji, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC w Warszawie, Katedrę Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W czasie trwania projektu w każdej instytucji realizowany jest doktorat oraz wykonywane są prace towarzyszące, m.in. modelowane są systemy energetyczne...

 • Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’19

  Wydarzenia

  12-06-2019 00:00 - 14-06-2019 23:59

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Katedra Elektroenergetyki zaprasza do udziału w XIX Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’19

 • Laboratorium LINTE^2

  Laboratoria

  Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć.

 • Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Kopeckim (1904-1984).

  Przedstawiono ogólne dane biograficzne na tle doświadczeń życiowych prof. K.Kopeckiego. Opisano osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne prof. K. Kopeckiego oraz przedstawiono Jego zasługi dla rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

 • Strategiczne problemy rozwoju elektroenergetyki w Polsce na początku XXI wieku

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono strategiczne problemy rozwoju elektroenergetyki w Polsce na początku XXI wieku. Scharakteryzowano stan polskiej elektroenegetyki i określono kierunki rozwoju.

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem i w źródłach odnawialnych na rynku konkurencyjnym. (Referat komplementarny)

  Publikacja

  Przedstawiono zasadnicze problemy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w źródłach odnawialnych na rynku konkurencyjnym. Podano główne bariery rozwoju skojarzonej gospodarki węglowo-elektrycznej w warunkach rynku konkurencyjnego.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...