Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy hybrydowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy hybrydowe

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy hybrydowe

 • Algorytmy hybrydowe optymalizacji w zastosowaniu do problemu sterowania systemami dystrybucji wody

  W pracy analizowany jest problem optymalizującego zintegrowanego sterowania ilością i jakością w systemach dystrybucji wody. Proponowane decyzje i sterowania powinny zapewniać optymalizację przyjętego wskaźnika jakości, przy spełnieniu ograniczeń właściwych tej klasie systemów. Ostatecznie do rozwiązania złożonych zadań optymalizacji dynamicznej zaproponowane zostało podejście hybrydowe, wspomagające predykcyjne algorytmy sterowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczenia bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza) tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym...

 • Katedra Mechatroniki Morskiej

  Zespoły Badawcze

  * urządzenia okrętowe * wyposażenie pokładowe i pomocnicze * systemy ratunkowe i ewakuacyjne * niekonwencjonalne układy napędowe * napędy hybrydowe i zasilanie wielo-źródłowe * morska energetyka odnawialna * tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów * kotwiczenie obiektów offshore * modelowanie * nawigacja i unikanie kolizji * optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

 • Zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

  * topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania * teoria punktów stałych i periodycznych * metody matematyczne w kardiologii * miary złożoności i ich zastosowania * modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera * modelowanie ekspresji genu białka Hes1 * równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy * modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła * soczewkowanie...

 • Voice command recognition using hybrid genetic algorithm

  Publikacja

  Abstract: Speech recognition is a process of converting the acoustic signal into a set of words, whereas voice command recognition consists in the correct identification of voice commands, usually single words. Voice command recognition systems are widely used in the military, control systems, electronic devices, such as cellular phones, or by people with disabilities (e.g., for controlling a wheelchair or operating a computer...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projection framework for hybrid methods derived from finite difference operators in time and frequency domain

  W artykule przedstawiono ogólną koncepcję tworzenia algorytmów hybrydowych na bazie operatorowego sformułowania metody różnic skończonych. Wykorzystano koncepcję projekcji ortogonalnej w przestrzeni skończeniewymiarowej w celu modyfilacji pierwotnego sformułowania.