Wyniki wyszukiwania dla: dowod zaufania - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dowod zaufania

Wyniki wyszukiwania dla: dowod zaufania

 • Support for argument structures review and assessment

  Argument structures are commonly used to develop and present cases for safety, security and for other properties of systems. Such structures tend to grow excessively, which causes problems with their review and assessment. Two issues are of particular interest: (1) systematic and explicit assessment of the compelling power of an argument, and (2) communication of the result of such an assessment to relevant recipients. The paper...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Supporting Compliance with Security Standards by Trust Case Templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Trust Cases are used to justify that a given object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. One of possible applications of trust cases is related to the processes of achieving and demonstrating the compliance with standards. A Trust Case Template derived from a given standard constitutes a skeleton of justification (encompassing evidence and argumentation) of the compliance with the standard....

 • Supporting compliance with safety standards by trust case templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Standard Compliance (SC) Framework presented in this paper encompasses methods and tools which provide support for application of standards. The framework is based on trust case methodology. A trust case is a data structure which represents a justification that an object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. It contains an argument and related evidence which support claimed properties. A trust...

 • Expert assessment of arguments: a method and its experimental evaluation

  Publikacja

  - Rok 2008

  Argument structures are commonly used to develop and present cases for safety, security and other properties. Such argument structures tend to grow excessively. To deal with this problem, appropriate methods of their assessment are required. Two objectives are of particular interest: (1) systematic and explicit assessment of the compelling power of an argument, and (2) communication of the result of such an assessment to relevant...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podejście obiektowe w budowie dowodu zaufania do systemów informatycznych.

  Artykuł prezentuje obiektowe podejście w budowie dowodów zaufania dla systemów informatycznych. Przedstawiono strukturę koncepcyjną takiego dowodu,omówiono sposób konstrukcji drzewa dowodowego wykorzystujący analizę modeli obiektowych badanego systemu. W artykule zaproponowano sposób tworzenia obiektowych modeli kontekstu dla rozpatrywanych żądań oraz podkreślono wagę precyzyjnego wyrażenia tego kontekstu. Ponadto omówiono...

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • Trust case - a case for trustworthiness of IT infrastructures

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje podejście do budowy argumentów (trust case) uzasadniających zaufanie do systemów i infrastruktur IT. Wprowadza system pojęć związanych ze strukturą i treścią trust case, identyfikuje udziałowców trust case oraz dyskutuje możliwość wsparcia narzędziowego procesu zarządzanie trust case. Omawia równiez krótko dotychczasowe zastosowania tego podejścia.