Podejście obiektowe w budowie dowodu zaufania do systemów informatycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podejście obiektowe w budowie dowodu zaufania do systemów informatycznych.

Abstrakt

Artykuł prezentuje obiektowe podejście w budowie dowodów zaufania dla systemów informatycznych. Przedstawiono strukturę koncepcyjną takiego dowodu,omówiono sposób konstrukcji drzewa dowodowego wykorzystujący analizę modeli obiektowych badanego systemu. W artykule zaproponowano sposób tworzenia obiektowych modeli kontekstu dla rozpatrywanych żądań oraz podkreślono wagę precyzyjnego wyrażenia tego kontekstu. Ponadto omówiono zastosowanie metodologii obiektowej do opisu elementów drzewa dowodu zaufania. Na zakończenie podsumowano praktyczne zastosowanie proponowanej metody w projekcie IST-DRI-VE 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 369 - 378,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Górski J., Jarzębowicz A., Leszczyna R., Miler J., Olszewski M.: Podejście obiektowe w budowie dowodu zaufania do systemów informatycznych. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.369-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi