Wyniki wyszukiwania dla: obrazowanie medyczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: obrazowanie medyczne

Wyniki wyszukiwania dla: obrazowanie medyczne

 • Obrazowanie medyczne - zima 2022

  Kursy Online
  • A. Poliński
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann

 • Synteza obrazów parametrycznych w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obrazowanie medyczne dostarcza serie obrazów diagnostycznych rejestrowanych różnymi technikami i w różnych wymiarach. Szczególnie istotną rolę pełnią obrazy uzyskiwane w trzech wymiarach przestrzennych oraz w wymiarze czasu. W artykule przedstawiono metody przetwarzania danych z serii obrazów mierzonych w określonym przedziale czasie. Skupiono się na syntezie obrazów reprezentujących zmiany dynamiczne w badanych obiekcie, uzyskiwanych...

 • Adam Brzeski mgr inż.

 • ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE NA BAZIE Gd(III), W(IV), Mn(II), Eu(III) I 99mTc WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

  Publikacja

  - Wiadomości Chemiczne - Rok 2022

  Recently, hospitals have undergone major changes. Minimally invasive surgery is becoming more common, and numerous innovations are emerging, such as interventional radiology (IVR) and hybrid surgery. In order to keep pace with changes in this extremely dynamic field, scientist keep working on the development of imaging technology and the improvement of image display devices and new compounds acting as contrast agent (CA).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET

  Publikacja

  - Rok 2006

  Celem tej monografii jest przedstawienie technik obrazowania metodami tomografii rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET - Positron Emission Tomography) w kontekście badań dynamicznych mózgu, szczególnie w zakresie syntezy obrazów parametrycznych opisujących jakościowo lub ilościowo przepływ mózgowy. Obrazowanie parametryczne określa technikę syntezy obrazów na podstawie...

 • Validity of MRI brain perfusion imaging method

  W artykule zaprezentowano zbiór analiz dotyczących walidacji metody DSC-MRI. Zbadano wpływ rozmycia, opóźnienia, niskiego SNR bolusa oraz innych możliwych źródeł zakłócających wartość parametru perfuzji. Różne metody uzyskiwania parametrów perfuzji zostały zaprezentowane i porównane.

 • Applications of image registration in parametric imaging

  Artykuł przedstawia wyniki badań z zakresu wykorzystania metod nakładania obrazów w obrazowaniu parametrycznym. Podstawowe zastosowania obejmują korekcję artefaktów ruchowych oraz wizualizację obrazu multimodalnego.

 • Różnicowa tomografia impedancyjna

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono zagadnienie tomografii impedancyjnej w ujęcu różnicowym, dwuczęstotliwościowym. Przedstawiono podstawy teroetyczne umożliwiające obrazowanie, założenia umożliwiające użycie takich, a nie innych metod rekonstrukcji, przedstawiono metodę doboru sygnału testującego dla założonej metody, opisano także model systemu pomiarowego realizujący założenia w pracy i wyniki rekonstrukcji

 • Digital Imaging and Communication in Medicine Standard for Breast Thermal Imaging

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omówiono znaczenie normy DICOM w obrazowaniu medycznym. Zaproponowano metodę opisu danych w diagnostyce terminczej piersi dla potrzeb normy DICOM. Zaprojektowano i wykonano algorytmy automatycznej konwersji danych oraz tworzenia struktur danych w hierarchiczno-obiektowym modelu danych.

 • The influence of frequency separation on imaging properties in DFEIT

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule przedstawiono wpływ wyboru składowych częstotliwościowych dla różnicowej tomografii impedancyjnej na wynik i własności obrazowania w dwuczęstotliwościowej różnicowej tomografii impedancyjnej.A Dual Frequency EIT is an extension of a traditional EIT that uses two sinusoidal signals for imaging. Appropriate selection of signals' frequency allows to achieve reasonable contrast of imaged structure. It has already been shown...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym