Sebastian Lech Wachowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • European Ceramic Society

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-12-07 na stanowisku: Członek

 • European Materials Research Society

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2018-06-18 na stanowisku: Członek

 • Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych

  Pełnione 2017-04-27 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne

  Pełnione 2017-12-07 na stanowisku: Członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 18552 razy