Sebastian Lech Wachowski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr inż. Sebastian Lech Wachowski

dr inż. Sebastian Lech Wachowski

Kursy online

  • Przewodnictwo jonowe w kryształach

    Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

  • Fizyka Fazy Skondensowanej

    Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii

  • Krystalografia

Prowadzone zajęcia

wyświetlono 555 razy