Jerzy Proficz - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. inż. Jerzy Proficz

dr hab. inż. Jerzy Proficz

Filters

total: 53

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
 • A Model-Driven Solution for Development of Multimedia Stream Processing Applications
  Publication

  This paper presents results of action research related to model-driven solutions in the area of multimedia stream processing. The practical problem to be solved was the need to support application developers who make their multimedia stream processing applications in a supercomputer environment. The solution consists of a domain-specific visual language for composing complex services from simple services called Multimedia Stream...

  Full text to download in external service

 • Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych
  Publication

  W dzisiejszych czasach badania prowadzone w różnych dziedzinach nauki a także różnego rodzaju aplikacje i wdrożone systemy operują na coraz większych wolumenach danych przy jednocześnie rosnących wymaganiach dotyczących czasu wykonania. Z tego powodu coraz częściej do obliczeń wykorzystuje się klastry obliczeniowe, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje ogromna moc obliczeniowa (liczona w tera a nawet peta flopach), terabajty...

Year 2013
 • Dystrybucja, archiwizacja i przetwarzanie strumieni multimedialnych na platformie KASKADA
  Publication

  Zaprezentowano metody przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA. Przedstawiono koncepcję dystrybucji strumieni do zadań obliczeniowych wykonywanych na poszczególnych węzłach klastra komputerowego. Zaprezentowano w jaki sposób dane strumieni są konwertowane i dostosowywane do wykorzystywania przez algorytmy obudowane w tzw. Ramkę KASKADA. Przedstawiono projekt i implementację archiwum strumieni multimedialnych...

 • Funkcjonalność platformy KASKADA

  Przedstawiono opis funkcjonalności platformy KASKADA, a w szczególności jej architektury oprogramowania, mechanizmów zarządzania oraz biblioteki usług aplikacyjnych. Zaprezentowano poszczególne komponenty platformy, opisano ich budowę i implementację podstawowych funkcji, jak również zasygnalizowano problemy jakie wystąpiły podczas jej implementacji.

 • Metody testowania platformy KASKADA
  Publication

  W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano model V i przykłady testów jednostkowych, systemowych, wydajnościowych i wiarygodnościowych. Przedstawiono wybrane wyniki testów oraz ich wpływ na konstrukcję platformy.

 • Platforma KASKADA - proces wytwarzania oprogramowania

  Został przedstawiony proces wytworzenia Platformy KASKADA służącej do przetwarzania strumieni multimedialnych w rozproszonym środowisku superkom-putera. Przedstawiono wymagania dotyczące Platformy, a następnie opisano przyjętą metodykę wytwarzania. Opi-sano przebieg poszczególnych iteracji procesu. Przedsta-wiono proces wytwarzania usług, od implementacji algo-rytmu, przez wdrożenie na Platformę, aż po akceptację i udostępnienie...

 • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks
  Publication

  Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time processing tasks is defined. For such conditions, experiments measuring the processor utilization and output data loss were proposed and their results presented. A new formula for prediction of utilization was proposed...

 • Protokoły łączności do transmisji strumieni multimedialnych na platformie KASKADA

  Platforma KASKADA rozumiana jako system przetwarzania strumieni multimedialnych dostarcza szeregu usług wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ocenę badań medycznych. Wydajność platformy KASKADA w znaczącym stopniu uzależniona jest od efektywności metod komunikacji, w tym wymiany danych multimedialnych, które stanowią podstawę przetwarzania. Celem prowadzonych prac było zaprojektowanie podsystemu komunikacji...

 • Systemy monitorowania na platformie KASKADA
  Publication

  W artykule znajduje się opis projektu pt. „MAYDAY EURO 2012” Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. KASKADA jest platformą na klastrze komputerowym (superkomputer Galera)...

Year 2012
 • A Parallel Genetic Algorithm for Creating Virtual Portraits of Historical Figures

  In this paper we present a genetic algorithm (GA) for creating hypothetical virtual portraits of historical figures and other individuals whose facial appearance is unknown. Our algorithm uses existing portraits of random people from specific historical period and social background to evolve a set of face images potentially resembling the person whose image is to be found. We then use portraits of the person's relatives to judge...

  Full text available to download

 • Real-Time Multimedia Stream data Processing in a Supercomputer Environment
  Publication

  - Year 2012

  Rozdział opisuje doświadczenia uzyskane przez autorów podczas pracy w projekcie MAYDAY EURO 2012. Przedstawiono główny cel projektu - stworzenie systemu umożliwiającego rozwijanie i równolegle wykonywanie usług multimedialnych w środowisku klastra obliczeniowego dużej mocy. opisano tematykę przetwarzania dużej liczby strumieni multimedialnych na komputerach dużej mocy. Następnie zaprezentowano możliwości platformy KASKADA: tworzenie...

 • Zarządzanie zasobami obliczeniowymi w klastrowym środowisku przetwarzania strumieni multimedialnych
  Publication

  - Year 2012

  Zaprezentowano zintegrowany model zarządzania multimedialnym systemem rozproszonym, przetwarzającym strumienie danych, jak również opisano koncepcję jego implementacji w platformie KASDADA. Zdefiniowano charakterystyki wydajnościowe i wiarygodnościowe oraz określono klasę przetwarzanych algorytmów analizy strumieni. Sformułowano tezy rozprawy: (1) Przy akceptowanej wiarygodności przetwarzania strumieni, obciążenie węzła dla analizowanej...

Year 2011
Year 2010
 • KASKADA - multimedia processing platform architecture
  Publication

  - Year 2010

  Przedstawiono architekturę platformy KASKADA (skrót od: Kontekstowa Analiza Strumieni Danych z Kamer do Aplikacji Definiujących Alarmy), będącą częścią projektu MAYDAY EURO 2012. Opisano nowy wielowarstwowy model przetwarzania strumieni multimedialnych. Zaproponowano następujące warstwy: usług - prostych i złożonych, zadań obliczeniowych i procesów. Przedstawiono przykładowy scenariusz wraz ze szczegółami jego wykonania, jak również...

  Full text available to download

 • Kaskada - scenariusze analizy strumieni multimedialnych
  Publication

  - Year 2010

  Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących wykonywania bardziej skomplikowanych scenariuszy. Rozpatrzono problemy implementacyjne na przykładzie scenariusza analizy strumieni z kamer wideo.

 • Parallel processing of multimedia streams

  Rozdział przedstawia platformę KASKADA służącą do przetwarzania strumieni multimedialnych. Został opisany jej projekt: diagramy UML klas i sekwencji obrazujące mechanizmy przetwarzania strumieni, oraz szczegóły komunikacji. Zaprezentowano, również, specjalistyczny framework wspomagający tworzenie i wykonywanie algorytmów, jak również definiowanie scenariuszy usług, wraz z oceną ich użyteczności.

 • Parallel processing of multimedia streams
  Publication

  W artykule zaprezentowana jest nowa biblioteka wspierającą tworzenie zadań obliczeniowych, część platformy KASKADA.Przedstawiony został projekt biblioteki, uwzględniający diagram głównych klas oraz diagram sekwencji. Drugi z diagramów ukazuje współpracę głównych klas w procesie przetwarzania strumieni multimedialnych. W dalszej częsci omówione zostały szczegły mechanizmu komunikacji międzyzadawniowej oraz przedstawiony został graf...

 • The task graph assignment for KASKADA platform
  Publication

  - Year 2010

  Artykuł opisuje model obliczeniowy wykorzystany w platformie KASKADA. Opiera się on na dwóch podstawowych elementach: węzłach klastra obliczeniowego oraz grafie zadań. Przeanalizowane zostały algorytmy przydzielania węzłów obliczeniowych dla zadań w zależności od kryteriów: minimalizacja fragmentacji klastra i minimalizacja opóźnienia przetwarzania danych. Zostały przedstawione wyniki symulacji opisanych algorytmów oraz ich...

  Full text available to download

Year 2009
 • Podstawowe metody integracji aplikacji trójwarstwowych
  Publication

  - Year 2009

  W niniejszym rozdziale przedstawiono klasyfikację metod integracji aplikacji trójwarstwowych. Opisano modele i sposoby rozwiązań dla każdej z typowych warstw: bazy danych, pośredniej i GUI oraz przykłady konkretnego ich wykorzystania wraz z diagramami sekwencji. Przeprowadzono analizę jakościową dla każdego z opisanych modeli, zaproponowano metryki dla parametrów jakościowych: modyfikowalności, spójności danych i wydajności wraz...

seen 4189 times