Search results for: ARCHITEKCI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: ARCHITEKCI

Search results for: ARCHITEKCI

 • Architekci Malują Gdynię.

  Publication

  - Year 2019

  Katalog wystawy poplenerowej architektów zrzeszonych w grupie SARP Oddział Wybrzeże, Architekci Malują. Krenz J.: Cykl 5 akwarel.

 • Architekci malują Kaszuby

  Publication

  - Year 2019

  W lipcu Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na wystawę prezentującą pejzaże kaszubskie. Będzie to kolejna odsłona projektu ARCHITEKCI MALUJĄ zapoczątkowanego w 2016 roku. Obrazy i rysunki eksponowane w dworkowej Galerii powstały w ramach Arch Art 2019 podczas pleneru w urokliwej wsi Krzeszna w gminie Stężyca. Czerwcowe krajobrazy okazały się wyjątkowo sprzyjające wielu ciekawym artystycznym obserwacjom. Autorami prezentowanych...

 • Polscy architekci na Zielonej Wyspie

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł podsumowujący pierwsze doświadczenia związane z pracą architekta w Irlandii - możliwościami zatrudnienia, uznawalnością polskich kwalifikacji zawodowych oraz warunkami pracy.

 • Architekci malują, plener i nie tylko

  Publication

  - Year 2019

  J. Krenz, autorski cykl 4 akwarel: Abstraktyzacja krajobrazu

 • Akwarele z pleneru Architekci Malują w Sopocie

  Publication

  - Year 2017

 • Akwarele z pleneru Architekci Malują w Gdańsku

  Publication

  - Year 2017

 • Architekci Malują 2019 - plenery w Krzesznej i Orłowie.

  Publication

  - Year 2019

  9 akwarel z pleneru w Krzesznej i w Orłowie -. Udział w wystawie zbiorowej grupy SARP oddział Wybrzeże Architekci malują

 • Architekci w realizacji budynku dydaktycznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Publication

  Artykuł dotyczy problemów projektowania i realizacji budynku dydaktycznego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Historia projektu i realizacja - uwarunkowania dot. spraw projektu następnie realizacji.

 • Opinia historyczno-konserwatorska o projekcie koncepcyjnym przebudowy wnętrz zabytkowego budynku centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie autorstwa przcowni JEMS Architekci z 2020 r. w świetle ochrony modernistycznego dziedzictwa kulturowego

  Publication

  - Year 2020

  Opinia o projekcie koncepcyjnym przebudowy wnętrz zabytkowego budynku centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie autorstwa pracowni JEMS Architekci z 2020 r została wykonana w świetle ochrony modernistycznego dziedzictwa kulturowego. Opinia zawiera 6 głównych rozdziałów: 1. Informacje wstępne; 2. Główne kierunki i idee modernizmu w architekturze okresu międzywojennego; 3. Historyczne wnętrza gmachu centrali BGK - wybitne...

 • Re:Brick, czyli budowanie z małych elementów

  Publication

  Artukuł opisuje problematykę aktywizowania działań łaczacych różne podmioty (studenci architektury i innych kierunków, praktykujący architekci, organizacje społeczne, administracja) mających przyczynić się podniesienia walorów architektonicznych i standardu zamieszkiwania w historycznych dzielnicach Gdańska (Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka, Dolny Wrzeszcz).

  Full text to download in external service

 • Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta

  Artykuł jest próbą oceny roli architekta miejskiego od początków XX wieku do czasów obecnych. Opracowanie bazuje na pytaniu badawczym, czy we współczesnym mieście wciąż jest miejsc na wizjonerską i wiodącą rolę architekta miejskiego w kształtowaniu przestrzeni, jak to miało miejsce w przeszłości. Architekci miejscy są dziś raczej związani z pełnieniem funkcji administracyjnych, natomiast kwestie przekształceń urbanistycznych powierzane...

  Full text available to download

 • Obrazy miasta: Sopot, Gdańsk. Akwarele

  Publication

  - Year 2017

  Warto czasem zobaczyć, jak architekci odrywają się od swoich projektów na ekranach komputerowych, by malując przypomnieć sobie, że architektura to w istocie Sztuka Sztuk Wszelkich. Spojrzenie na miasto okiem artysty, z pędzlem w dłoni, pozwala pełniej odczuć jego genius loci - ten niezwykły fenomen realnej przestrzeni bytowania, naszej wspólnej i każdego z nas z osobna, z całą jej inspirującą złożonością i pięknem. Nazwa Trójmiasto...

 • Monika Arczyńska dr inż. arch.

  Architect and researcher with over 10 years of international experience in cultural projects. She has been working on the designs of Grand Egyptian Museum in Cairo, Palestinian Museum in East Bank, Giant’s Causeway Visitor Centre and National Centre for Contemporary Art in Moscow (with Heneghan Peng Architects). As a founder of A2P2 architecture & planning she runs architecture department of the company. In 2018 together with...

 • Architektura środowiska codziennego

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy pozycją architekta w społeczeństwie a definicją architektury, pokazuje, że współczesne postulaty ponownego zdefiniowania architektury odzwierciedlają sytuację zmiany roli architekta. W przeszłości architekci byli budowniczymi monumentów, obecnie zaś kształtują środowisko codzienne. Zmiana ta oznacza nie tylko poszerzenie spektrum działań projektowych, ale implikuje zmianę hierarchii...

 • Muzeum jako przestrzeń publiczna współczesnego miasta

  Publication

  Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że za równo kuratorzy muzeów, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur.Dotyczy to rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne.Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmienić wizerunek miasta. Odejście od modelu muzeum, jako przestrzni skupionej wyłącznie na własnej działalności stanowi istotny czynnik kształtujący...

 • Gdańsk historyczny jako tło dla współczesnej architektury (w realizacjach architektów i pracach studentów).

  Publication

  Gdańsk obecnie jest jednym z bardziej atrakcyjnych miast Polski. Jednak to co jest jego wizytówką czyli Starówka jest tylko rekonstrukcją. Co istotne nie opartą na konkretnym okresie historycznym, lecz na ''wycinkach''. Odbudowa była we współczesnym stylu z uwzględnieniem historycznej oprawy. W chwili obecnej studenci, ale i dojrzali architekci zmagają się z problemem jak budować w tej strukturze.

 • Arte and Arche. On Art and Architecture

  Publication

  - Year 2009

  Architekci poszukują inspiracji i wzorców dla form architektonicznych wśród innych dziedzin sztuki. Zapożyczenia, cytaty i reinterpretacje malarstwa, rzeźby, muzyki, a nawet tańca mogą przynieść oryginalne koncepcje i rozwiązania formalne, przy okazji wiążąc architekturę z szerszym kontekstem historycznym, duchowym i kulturowym. Współczesne formy architektoniczne nieraz powstają jako przestrzenna interpretacja kompozycji malarskich...

  Full text to download in external service

 • Ruch w koncepcyjnej architekturze i urbanistyce XX wieku

  Artykuł opisuje, zależność pomiędzy XX wiecznymi utopijnymi koncepcjami architektonicznymi zestawionymi z współcześnie realizowanymi obiektami lub prototypami. Poprzez analizy wykorzystania ruchu w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i architektury. Ruch i dynamika od zawsze stanowiły element, który fascynował człowieka. Ruch pojawia się najpierw w rzeźbie za sprawą Marcela Duchampa, w ślad z jego dziełami idą między innymi...

 • Betonowe nawierzchnie przepuszczalne w obliczu systemów wielokryterialnych oceny.

  Publication

  - Year 2016

  Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obecnie nawierzchnie betonowe, które dobrze współgrają, a zarazem kontrastują sie z technologiami takimi jak asfalt, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. Wciąż ulepsza się i poszukuje nowych, niestandardowych rozwiązań i zastosowań dla nawierzchni betonowych. Obecnie nie liczy sie jedynie pomysł, ale również to w jako sposób określony element będzie oddziaływał na człowieka i środowisko....

 • Wsparcie rzeczywistości wirtualnej dla projektów realizowanych w ASP w Gdańsku / Virtual reality support for the projects carried out in the AFA in Gdańsk

  Publication

  - Year 2019

  Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) jest unikatowym w skali kraju miejscem, gdzie w grupie kilku osób można wspólnie eksplorować świat iluzji. Na takie doświadczenie pozwalają znajdujące się tam jaskinie rzeczywistości wirtualnej (ang. Cave Automatic Virtual Environment, CAVE) umożliwiające uczestnikom eksperymentu wniknięcie w środowisko zarówno kreowane komputerowo, jak i stanowiące cyfrową kopię realnego...

 • DOMY W STANDARDZIE PASYWNYM WYTYCZNE I DOŚWIADCZENIA PROJEKTOWO-REALIZACYJNE

  Publication

  - Year 2020

  Tematem niniejszej publikacji są budynki mieszkalne jednorodzinne w standardzie pasywnym zgodnym z założeniami Passivhaus Institut Darmstadt – twórców idei budownictwa pasywnego. W publikacji przedstawione zostały zasady projektowania budynków pasywnych, jakimi Autorka, będąca Certyfikowanym Europejskim Projektantem Budynków Pasywnych z ramienia Passivhaus Institut Darmstadt, kieruje się na co dzień w praktyce zawodowej. Jako ilustracje...

 • Cohousing. Dziesięć argumentów ''za'' = Cohousing. Ten arguments ''pro''

  Publication

  Cohousing to jedna z koncepcji wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, praktykowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w Danii, a z czasem i w wielu innych krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Z architektonicznego punktu widzenia oznacza przede wszystkim partycypację przyszłych użytkowników w projektowaniu. Wydaje się, że i w Polsce idea ta może i powinna zyskać swoich zwolenników. A jest ku temu wiele powodów....

 • zastosowanie technologii cyfrowych w kontekście nowych metod proj. w architekturze

  e-Learning Courses
  • K. Zielińska-Dąbkowska
  • K. Radziszewski

  W ramach seminarium obieralnego studenci podczas pracy w grupach 2-3 osobowych przygotują projekt oprawy oświetleniowej z zastosowaniem technologii LED na międzynarodowy konkurs „ZIELONO MI – OŚWIETL ZIELEŃ WE WNĘTRZU” organizowany przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), współorganizowany przez Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci oraz Agencja SOMA, organizatora Międzynarodowych Targów...

 • Aktywność współczesnych fasad w kontekście rozwoju innowacyjnych technologii

  Publication

  - Year 2010

  Tematem pracy są fasady aktywne. Dążenie do ich tworzenia jest efektem przemian, jakim podlega sama architektura. Wynika także z rozwoju innowacyjnych technologii. W konsekwencji wobec zewnętrznej powłoki budynku stawiane są coraz to nowe wymagania estetyczne i funkcjonalne. Jako odpowiedź na nie, architekci projektują powłoki zewnętrzne reagujące na wpływy środowiska czy ruch użytkownika. Emitują one w przestrzeń miasta fakturalne...

 • Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu - oceny środowiskowe = New challenges for landscape architecture - Environmental Impact Assessments

  Publication

  Architektura krajobrazu jest dziedziną, której potencjał w Polsce nie jest odpowiednio wykorzystywany w gospodarowaniu przestrzenią. Tymczasem istnieją narzędzia dające możliwość przełożenia dorobku tej dziedziny na działania praktyczne. Należy do nich system ocen środowiskowych, towarzyszący procesom planistycznym i inwestycyjnym. W Europie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) stosowana jest metodologia ocen krajobrazowych...

  Full text to download in external service

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publication

  - Year 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Kompozycja Plastyczna

  e-Learning Courses
  • K. Wróblewski
  • P. Różycki

  Prowadzący: prof. Krzysztof Wróblewski, mgr Patryk Różycki Kompozycja plastyczna: Pięć Słów. Społeczeństwo i Polityka. Co? Czym? Celem zaproponowanych dwóch kompozycji plastycznych jest twórcze przepracowanie emocji związanych z kwestiami społeczno-politycznymi. Generalnie chodzi o osobiste poglądy i odczucia, ale trzeba pamiętać, że architekci działają w określonym kontekście społeczno-politycznym i odpowiadają na bardzo określone...

 • Seminarium obieralne: Zastosowanie technologii cyfrowych w kontekście nowych metod proj. w architekturze

  e-Learning Courses
  • K. Zielińska-Dąbkowska
  • K. Radziszewski
  • A. Zdanowicz

  W ramach seminarium obieralnego studenci podczas pracy w grupach 2-3 osobowych przygotują projekt oprawy oświetleniowej z zastosowaniem technologii LED na międzynarodowy konkurs „LAMPA W GEOMETRYCZNEJ ODSŁONIE” organizowany przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), współorganizowany przez Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci oraz Agencja SOMA, organizatora Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO.  Więcej...

 • Ruch w architekturze

  Publication

  - Year 2016

  Jakkolwiek budynek powszechnie jest uznawany za dzieło statyczne, to jednak kinematyka w architekturze nie jest zjawiskiem nowym. W pracy wykazano, że już od starożytności filozofowie formułowali takie koncepcje przestrzeni, których nie można było opisać bez odwołania się do fenomenu ruchu. Jednocześnie, już w ostatnich dekadach XIX wieku powstawały pierwsze fotograficzne zapisy ruchu. W pracy wykazano, że stały się one inspiracją...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publication

  - AURA - Year 2006

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Gotowy na eksperyment. [Wywiad z dr hab. inż. arch. Erwinem Herzbergerem z Uniwersytetu w Stuttgarcie]

  Wywiad z dr hab. inż. arch. Erwinem Herzbergerem - profesorem w Instytucie Projektowania i Prezentacji (Institut fr Darstellen und Gestalten Lehrstuhl I) na Wydziale Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu w Stuttgarcie na temat jego sposobu nauczania studentów odczuwania przestrzeni i eksperymentalnego podejścia do tematu projektowania. Wywiad przeprowadzony został podczas polsko-niemieckich studenckich warsztatów pt. ''Taki...

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publication

  - Year 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Elective Seminar: Loft - Before and Nowadays - Creative Contest for Architects and Designers

  e-Learning Courses
  • K. Zielińska-Dąbkowska
  • M. Gawdzik
  • A. Zdanowicz

    As part of the elective seminar, students working in groups of 3 people will prepare architectural and lighting concept for an international competition: "LOFT-BEFORE AND NOWADAYS" organized by the Polish Lighting Industry Association), co-organized by Goczołowie Architekci OVO Grąbczewscy Architects and the SOMA Agency, the organizer of the International LIGHT Fair. More information here about the competition here: https://lightfair.pl/green-shoots-competition/ The...

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  e-Learning Courses
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...