Daniel Lachowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Jakość usług w sieciach osiedlowych

    W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.

  • MAC-layer vulnerabilities of IEEE 802.11 wireless networks

    Dla sieci bezprzewodowych pracujących według standardu IEEE 802.11 przeprowadzono analizę symulacyjną i badania pomiarowe w specjalnie zestawionej konfiguracji w celu określenia rozdziału pasma transmisyjnego pomiędzy stacje uczciwe i stacje atakujące wybrane mechanizmy protokołu MAC.

  • Narzędzia do monitoringu sieci osiedlowych

    Przedstawiono narzędzia wykorzystywane do monitoringu sieci osiedlowych, dokonano ich klasyfikacji, porównania oraz oceny możliwości zastosowania w sieciach w zależności od ich rozmiarów. Zaprezentowano rozwiązanie autorskie - qStatus - uzupełniające możliwości dostępnych rozwiązań typu Open Source.

wyświetlono 80 razy