Paweł Kudzia - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy

  - Rok 2005

  Obok coraz szerszej oferty operatorów telekomunikacyjnych, usługi dostępu do Internetu świadczą także telewizje kablowe oraz tzw. sieci osiedlowe (operatorzy osiedlowi). W artykule dokonano porównania oferty sieci osiedlowych z ofertą operatorów telekomunikacyjnych. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług świadczonych przez sieci osiedlowe poddano analizie z punktu widzenia klienta biznesowego. Zaprezentowano też zrealizowane...

 • Jakość usług w sieciach osiedlowych

  W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.

 • MAC-layer vulnerabilities of IEEE 802.11 wireless networks

  Dla sieci bezprzewodowych pracujących według standardu IEEE 802.11 przeprowadzono analizę symulacyjną i badania pomiarowe w specjalnie zestawionej konfiguracji w celu określenia rozdziału pasma transmisyjnego pomiędzy stacje uczciwe i stacje atakujące wybrane mechanizmy protokołu MAC.

wyświetlono 59 razy