Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy

Abstrakt

Obok coraz szerszej oferty operatorów telekomunikacyjnych, usługi dostępu do Internetu świadczą także telewizje kablowe oraz tzw. sieci osiedlowe (operatorzy osiedlowi). W artykule dokonano porównania oferty sieci osiedlowych z ofertą operatorów telekomunikacyjnych. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług świadczonych przez sieci osiedlowe poddano analizie z punktu widzenia klienta biznesowego. Zaprezentowano też zrealizowane oraz wdrożone przez autorów odpowiednie oprogramowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Multimedia w biznesie i edukacji T. 1 : Multimedia w telekomunikacji. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka elektroniczna prognozowanie i symulacje strony 34 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kudzia P., Nowicki K.: Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy// W : Multimedia w biznesie i edukacji T. 1 : Multimedia w telekomunikacji. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka elektroniczna prognozowanie i symulacje/ ed. Leszek Kiełtyka Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie , 2005, s.34-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi