Wyniki wyszukiwania dla: sieci komputerowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sieci komputerowe

Wyniki wyszukiwania dla: sieci komputerowe

 • Strategie zarządzania klasterem serwerów WWW. . [X Ogólnopolska Konferencja Sieci Komputerowe].

  W pracy przedstawiono metody zwiększania efektywności funkcjonowania serwera WWW poprzez wykorzystanie idei obliczeń grupowych. Zaproponowano różne strategie zarządzania klasterem oraz przeanalizowano techniki równoważenia obciążenia.

 • Sieci komputerowe 2024 nst

  Kursy Online

  Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

 • Sieci komputerowe NST 2024

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST 2024 15wykład 15laboratorium

 • Sieci komputerowe INF 2023

  Kursy Online
  • J. Woźniak
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi

 • Sieci komputerowe INF 2024

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  SK

 • Sieci komputerowe MSU 2022/23

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • SIECI KOMPUTEROWE - (EiT) 2022/23

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe MSU 2023/24

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • SIECI KOMPUTEROWE - (EiT) 2023/24

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

  Kursy Online
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

 • Sieci komputerowe NST sem.V 2023/24

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

 • Sieci komputerowe lab. Informatyka sem.V 2022-23

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Nowicki

  Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

 • Sieci komputerowe lab. Informatyka sem.V 2023/24

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Nowicki

  Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2022/23]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski
  • B. Puchalski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2021/22]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2023/24]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • M. Grochowski
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Problemy analogowej realizacji sztucznej sieci neuronowej. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problemy związane z realizacją sprzętową, w technice analogowej, sztucznej sieci neuronowej. Cele które sobie stawiano to szybkość działania uzyskanej sieci i niski koszt wytworzenia. Uzyskane rezultaty nie zadowalają autorów.

 • Industrial computer networks and functional safety

  W rozdziale monografii przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego na przykładzie przemysłowych sieci komputerowych stosowanych w obiektach infrastruktury krytycznej. Pierwszą cześć rozdziału poświęcono omówieniu klasycznych rozwiązań w zakresie sieci komputerowych. Drugą część rozdziału stanowi analiza przypadku typowej przemysłowej sieci komputerowej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 • Autonomiczny sterownik systemu pomiarowego na bazie sieci komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2014

  Współpraca wielu urządzeń pomiarowych czy długotrwała akwizycja danych napotyka problemy: brak jednolitego interfejsu umożliwiającego użytkownikowi proste zarządzanie zbieraniem danych i przejrzystą ekspozycję danych, zużycie energii komputera nadzorującego ciągłą pracę sieci przyrządów pomiarowych. Rozwiązaniem może być zastosowanie autonomicznego kontrolera procesu akwizycji danych umożliwiającego konfigurację parametrów pracy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SKITI 20/21 - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, ARiSS, I stopień, sem. 2, 2020/2021)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • A. Kwasigroch
  • T. A. Rutkowski

  SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Paweł Kaczmarek dr inż.

  Osoby

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Jakub Drewnowski dr hab. inż.

 • Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych

  Publikacja

  Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy opisano zasady projektowania usług semantycznych opartych na integracji grupy nowych języków skryptowych oraz sieci semantycznej po to, aby programy komputerowe mogły klasyfikować, a docelowo przetwarzać zasoby Internetu. Omówiono otwarte platformy, poprzez które usługodawcy oferują usługi internautom, co jest związane z dynamicznym uzgadnianiem ich jakości. Przedstawiono wyniki badań nad usprawnieniem sieci semantycznych...

 • Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

 • Jerzy Proficz dr hab. inż.

  Jerzy Proficz – dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (2022) w dyscyplinie: Informatyka techniczna i telekomunikacja. Autor i współautor ponad 50 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach dużej mocy (HPC, chmura obliczeniowa). Udział...

 • Cartometric: semantic ontology evaluation with cartographic methods

  Publikacja

  W ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi inicjatywy Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web), staliśmy się świadkami powstawania coraz większej liczby gwałtownie ewoluujących ontologii. W takiej sytuacji zarówno użytkownicy Sieci, jak i komputerowe agenty potrzebują metody oceny właściwości ontologii, w szczególności takiej, która uwzględni jej cechy semantyczne, czyli kształt przestrzeni dozwolonych modeli. Niniejsza praca prezentuje...

 • CartoMetric: Ocena semantycznych właściwości ontologii za pomocą metody kartograficznej

  W ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi inicjatywy Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web), staliśmy się świadkami powstawania coraz większej liczby gwałtownie ewoluujących ontologii. W takiej sytuacji zarówno użytkownicy Sieci, jak i komputerowe agenty potrzebują metody oceny właściwości ontologii, w szczególności takiej, która uwzględni jej cechy semantyczne, czyli kształt przestrzeni dozwolonych modeli. Niniejsza praca prezentuje...

 • Dobór impulsów o zadanym widmie do systemów UWB

  Problematyka dostosowania widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego do stanu zajętości widma fal radiowych została przedstawiona w artykule, z podziałem na następujące dwa zagadnienia: projektowanie postaci czasowej generowanych impulsów przy określonych założeniach dotyczących widma wynikowego oraz modyfikacja widma impulsów przez filtrację w dziedzinie częstotliwości. Artykuł zawiera także wyniki prac badawczych,...

 • Komputerowe szacowanie zaburzeń elektromagnetycznych

  Przedstawiono symulacyjne badania porównawcze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC modelu obwodowego przetwornicy DC-DC podwyższającej napięcie. Zbadano wrażliwość uzyskanego modelu na kolejne uproszczenia jego postaci, w ten sposób otrzymując zredukowany, równoważny model do oszacowania charakterystyki widma zaburzeń EMI na sieci sztucznej. Taki model zrealizowano w symulatorze TCad i porównano zgodność wyników symulacji...

 • Projektowanie symetryzatorów mikrofalowych z wykorzystaniem modelowania elektromagnetycznego wspomaganego sztucznymi sieciami neuronowymi

  Publikacja

  - Rok 2016

  Niniejsza rozprawa opisuje proponowaną metodę projektowania symetryzatorów szerokopasmowych oraz możliwy sposób jej automatyzacji. Podstawą metody jest tzw. „projekt wzorcowy”, czyli układ symetryzatora planarnego zaprojektowany na dowolnym podłożu dielektrycznym. Celem projektu jest nowy symetryzator zrealizowany na innym podłożu dielektrycznym, działający w tym samym lub innym paśmie częstotliwości. Zastosowanie modelowania elektromagnetycznego,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych

  Publikacja

  Środowisko dynamiczne rakiety kosmicznej jest wyjątkowo trudne dla ładunków wynoszonych w przestrzeń kosmiczną. W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wynoszenie delikatnych eksperymentów, coraz dokładniej badane są drgania w trakcie lotu takiej rakiety. Aby przeanalizować wpływ drgań rakiety na ładunek, należy utworzyć model fizyczny, a następnie matematyczny odzwierciedlający zjawiska tam zachodzące. Jednym z ważniejszych...

 • Technologie internetowe w aplikacjach mobilnych 2023

  Kursy Online
  • W. Gumiński

  Technologie internetowe w aplikacjach mobilnych. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr. Prowadzący: Wojciech Gumiński

 • Technologie internetowe w aplikacjach mobilnych 2022

  Kursy Online
  • W. Gumiński

  Technologie internetowe w aplikacjach mobilnych. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr. Prowadzący: Wojciech Gumiński

 • Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy 2023

  Kursy Online
  • J. Rak
  • W. Gumiński

  Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr. Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

 • Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy 2022

  Kursy Online
  • J. Rak
  • W. Gumiński

  Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr. Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

 • Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy 2021/22

  Kursy Online
  • J. Rak
  • W. Gumiński

  Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr. Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

 • Wojciech Chrzanowski dr hab. inż.

  Osoby

  Wojciech Chrzanowski, urodzony w 1952 r. w Toruniu, ukończył w 1975 r. studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna, w specjalności Technologia Nieorganiczna (specjalizacja: ochrona przed korozją), na Wydziale Chemicznym PG, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Technik Analitycznych ówczesnego Instytutu Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, początkowo na stanowisku technicznym,...

 • Systemy Teleinformatyczne i Telematyka w Transporcie sem. Letni 2023/2024

  Kursy Online
  • A. Wilk
  • A. Jakubowski
  • K. Biszko
  • J. Oskarbski

  Bezpieczeństwo i ochrona danych w teleinformatyce: sposoby ochrony danych, zapory sieciowe, protokoły bezpieczeństwa, szyfrowanie i uwierzytelnianie. Media transmisyjne: transmisja przewodowa, połączenie światłowodowe, transmisja bezprzewodowa. System telekomunikacyjny: sygnały cyfrowe, dyskretyzacja sygnału (próbkowanie, kwantowanie), wybrane układy cyfrowe. Sieci komputerowe w połączeniach lokalnych: urządzenia sieciowe, protokoły,...

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Publikacje z listy MNiSW (2009 - ) Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, p. 15-21 Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis...

 • System bazodanowy wspomagający gospodarkę księgowo-finansową w firmie handlowej

  Publikacja

  Komputerowe systemy bazodanowe wykorzystywane są do wspomagania zarządzania w firmach, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Są to podstawowe narzędzia komputerowe wspomagające bieżącą i przyszłą działalność firm. W artykule zaprojektowano i wdrożono relacyjną bazę danych dla hipotetycznej firmy, zajmującej się kupnem i sprzedażą łożysk. Bazę danych zaimplementowano w środowisku Microsoft Access.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowy system bazodanowy wspomagający zarządzanie w firmie KATMET-GA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Komputerowe systemy bazodanowe wykorzystywane są do wspomagania zarządzania w firmach, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Są to podstawowe narzędzia komputerowe wspomagające bieżącą i przyszłą działalność firm. W artykule zaprojektowano i wdrożono relacyjną bazę danych dla firmy KATMET-GA zajmującej się skupem i sprzedażą odpadów elektronicznych. Bazę danych zaimplementowano w środowisku Microsoft Access.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numerical modelling of asymetric double-layer Al-Cu plate rolling process

  Publikacja

  Niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym procesom walcowania płaskich wyrobów bimetalowych jest krzywizna pasma na wyjściu z kotliny walcowniczej wynikająca z nierównomierności odkształcenia warstw bimetalowej blachy. Możliwość szybkiego i łatwego przeciwdziałania temu zjawisku daje wprowadzenie asymetrii prędkości bądź średnic walców roboczych. W przedstawionym artykule zaprezentowano badania komputerowe procesu walcowania blach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obiektywna metoda wyznaczania skuteczności systemów implantów ślimakowych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedmiotem pracy było opracowanie nowej metody wyznaczania skuteczności systemów implantów ślimakowych opartej o komputerowe symulacje słyszenia elektrycznego.

 • Gel glass transition in silica and nitrided silica aerogels experiment and computer modelling.

  Przedstawiono dane eksperymentalne i symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej procesu densyfikacji do szkła aerożeli krzemianowych i azotowanych aerożeli krzemianowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.1-11.3, 11.9]

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opisano komputerowe pakiety wspomagające planowanie transportu, prognozowanie ruchu.Przedstawiono historię rozwoju projektowania z komputerem oraz możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym oraz metody prognozowania ruchu. Przedstawiono również klasyfikację modeli systemów transportowych.