Jakość usług w sieciach osiedlowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość usług w sieciach osiedlowych

Abstrakt

W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania : Internet w społeczeństwie informacyjnym strony 113 - 121
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kudzia P., Lachowicz D., Nowicki K.: Jakość usług w sieciach osiedlowych// W: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania : Internet w społeczeństwie informacyjnym/ ed. A. Grzywak, P. Pikiewicz. Warszawa: WKiŁ, 2005, s.113-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi